Gå direkt till innehåll
Detalj ur skissförslag Skogsportalen av Pia Sandström © Pia Sandström/Bildupphovsrätt 2023.
Detalj ur skissförslag Skogsportalen av Pia Sandström © Pia Sandström/Bildupphovsrätt 2023.

Pressmeddelande -

Skogsportalen: ett nytt mobilt konstverk i Gäddeholm skapat tillsammans med skolelever

Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Pia Sandströms skissförslag Skogsportalen. Elever från Gäddeholmsskolan har medverkat i framtagandet av skissförslaget, där de i workshops med konstnären bland annat utforskat sin relation till skogen och byggt modeller av material de hittat i naturen. Konstverket kommer att invigas 2024.

Utgångspunkt för uppdraget var att skapa ett platsspecifikt konstverk för Gäddeholm, och omfattar en mobil konstnärlig gestaltning för detaljplansområdet Fredriksdal. Efter att konstverket invigs sommaren 2024 kommer det att flytta runt och följa Fredriksdals framväxt. Verket kommer slutligen att placeras permanent i området år 2027.

Under skissarbetet har konstnären Pia Sandström genomfört en serie workshops med elever på Gäddeholmsskolan. Här har eleverna prövat såväl sin egen relation till skogen, som sina idéer om hur både de själva och djuren påverkas av det nya som kommer att byggas i området. De har skapat modeller med pinnar, stenar och annat de hittat i skogen. Konstnären har både inspirerats av deltagandeprocessen och låtit barnens modeller bli en central utgångspunkt i skissförslaget.

Skogsportalen består av en ”byggsats”, som kan sättas ihop på olika sätt, tas isär och flytta vidare. På så sätt är konstverket flexibelt och kan förhålla sig till olika platser under sin mobila fas. Byggsatsen består av ett antal cirka fem meter höga trädstammar att bygga portaler av, samt trädstammar, stenblock och specialtillverkade storskaliga vingmuttrar för att bygga spänger och vindlande gångar av trampstenar.

Stenar och avverkade träd från detaljplansområdet Fredriksdal kommer att användas som material till konstverket. Konstnären kommer att samarbeta med lokala hantverkare inom trä och sten för att bearbeta materialet. Hon kommer även att fortsätta arbeta med skolbarn från Gäddeholmsskolan under genomförandeprojektet. Skogsportalen kommer att invigas i samband med sin första placering, strax före Gäddeholmsskolans skolavslutning 2024.

Beslutsprocess och juryns motivering
En konstsakkunnig urvalsgrupp har förordat Pia Sandströms skissförslag för genomförande. Kulturnämnden beslutade om tilldelning av genomförandeuppdrag under nämndsammanträde den 19 juni 2023.

Ur juryns motivering:

”Pia Sandströms skissförslag är både tidlöst och samtida. En konstnärlig gestaltning som förhåller sig till både tradition och till nutida tankar om hållbarhet. Här finns inslag av äldre kunskap om att timra och sammanfoga trästockar och materialet hämtas från platsen och dess förflutna: träd, stenar och tegel. I skissen finns en stark och konstnärligt spännande koppling till Gäddeholms natur- och kulturhistoria.”

Om konstnären
Pia Sandström är född 1969 i Stockholm, där hon också är bosatt och verksam. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, Bildkonstakademin i Helsingfors och Kunstakademiet i Trondheim. Hon har sedan tidigt 2000-tal arbetat med varierade konstnärliga tekniker som textila installationer, text, teckning, konst i bokform och ljudverk. Pia Sandström har under många år återkommande undervisat i konst och textilhantverk på konsthögskolor, och håller även löpande workshops för barn, unga vuxna och vuxna på uppdrag av kommuner och skolor. Konstnären har medverkat i Arkitekturbiennalen i Venedig, Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) och i utställningar på bland annat Moderna Museet och Kalmar Konstmuseum. Plats för tänkare och Landskap från Havets mitt (Verktyg för att se), Linnéuniversitet i Kalmar, och Kullarna (Rymd för Tanke Handling av Mark), Sånnaskolan i Åhus, är Pia Sandströms mest omfattande permanenta konstnärliga gestaltningar.

Om Gäddeholm
Västerås stad planerar för att på sikt bygga totalt 5 000 bostäder i Gäddeholm. Herrgårdsängen och Malmen har redan byggts och nu är det dags för Fredriksdal, som innebär cirka 500 nya bostäder.

Detaljplanen för Fredriksdal beskriver en övergripande gestaltningsidé där framförallt den direkta närheten till skogen och dess topografi som sätter karaktär och bidrar till platsens identitet. Fredriksdals bebyggelsestruktur anpassas därför till platsens topografi och naturvärden. Värdefulla naturområden sparas i största möjliga mån och bevaras både inom kvartersmark och insprängd i gatustrukturen.

I Fredriksdal finns ett tydligt barnperspektiv, med olika typer av platser för barn och ungdomar att leka och växa upp i. Här finns trygga kvartersgator, vild natur, lekplatser och aktivitetspark. Platser som alltså är både programmerade och oprogrammerade, för att stimulera nyfikenhet, spänning och lek.

Läs mer om planer för Fredriksdal, Gäddeholm, här: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/vasteras-utvecklas/gaddeholm.html

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås