Gå direkt till innehåll
Sju får kulturstipendium 2023

Pressmeddelande -

Sju får kulturstipendium 2023

Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 års stipendiater.

Totalt har det kommit in 46 ansökningar. I år delas det ut ett arbetsstipendium på 80 000 kronor samt sex stipendier på vardera 30 000 kronor, totalt 260 000 kronor. Fyra av stipendiaterna har inte fått Västerås stads kulturstipendium tidigare.

Stipendiaterna meddelades var och en direkt efter nämndens beslut. Liksom förra året blir det en offentlig stipendieutdelning i samband med nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

Antalet sökande i respektive kategori: Litteratur 6, Scenkonst 12, Bild 23, Kulturarv 5.

Här är årets stipendiater i en sammanfattning:

STIPENDIAT LITTERATUR
•Jessica Haas Forsling, arbetsstipendium 80 000 kronor

STIPENDIATER BILD
•Anna Hulth, stipendium 30 000 kronor
•Ulrika Segerberg, stipendium 30 000 kronor
•Bo Ljung, stipendium 30 000 kronor

STIPENDIATER SCENKONST
•Emma Hedlund Vestin, stipendium 30 000 kronor
•Arina Katchinskaia, stipendium 30 000 kronor
•Torbjörn Grass, stipendium 30 000 kronor

Mer information och motiveringarna till årets kulturstipendiater:

Jessica Haas Forsling – arbetsstipendium 80 000 kronor, kategori litteratur

Född: 1986. Bor i Västerås sedan 2012.

Utbildning: Kandidatexamen i litteraturvetenskap

Ej fått kulturstipendium tidigare

Frilansskribent, författare och föreläsare. Skriver för närvarande i bland annat Vlt , Svenska Dagbladet, Judisk krönika och Fokus. Debuterade hösten 2022 med boken ”Främmande fåglar” Jascha, mormor och jag.

Motivering:

Livet skuggas av en epilog skriver Jessica Haas Forsling, och hennes närhet till sitt förflutna är påtaglig.

Med en språkligt säker stil driver författaren sina historier framåt och på ett personligt sätt sorterar hon in sig själv i sina förmödrars led och väljer att omfamna sin kulturella identitet.

Trots att motiv som arv, förlust och förtryck framträder starkt, förmedlar Jessica Haas Forsling en känsla av hopp.


Anna Hulth stipendium 30 0000 kronor, kategori bild

Född 1988 i Västerås, bosatt i Göteborg.

Utbildning

Master textil konst HDK Valand, Göteborg 2020 - 22
YH examen kulturprojektledare Kulturverkstan Göteborg högskolekurser i foto, film, konst och text Göteborgs universitet
Förberedande folkhögskoleutbildningar: Göteborgs konstskola, Ölands folkhögskola, Sigtuna folkhögskola.

Ej tidigare fått stipendium

Motivering:

Anna Hulth är en nyexaminerad konstnär som främst arbetar i textil men även med film och foto.

Hennes unga konstnärskap visar en sammanhållen helhet där hon kombinerar innehåll och material med en balanserad och medveten rumslighet.

Anna Hulths verk har både ett stillsamt allvar och ett kraftfullt uttryck med ett starkt berättande. Materialiteten tillsammans med berättelserna i verken skapar en betydelsebärande helhet i tid och rum.


Ulrika Segerberg stipendium 30 000 kronor, kategori bild

Född 1976, uppvuxen och synlig i Västerås genom utställningar, bosatt i Berlin.

Utbildning:

Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam samt School of Visual Arts, New York.

Har tidigare fått kulturstipendium 2006

Motivering:

Ulrika Segerberg är en etablerad konstnär som arbetar i sammanhållna projekt.

Måleri i kombination med objekt, text och poesi i rumsliga installationer eller i gestaltningar i stadens offentliga rum.

Ulrika Segerbergs kraftfulla och lekfulla måleri och installationer inspirerar och leder in i världar med associationer till gemensamma myter och berättelser där gränsen mellan kropp och natur, rum och måleri upplöses.


Bo Ljung stipendium 30 000 kronor, kategori bild

Född 1963 i Västerås, synlig verksamhet idag som lärare på Västerås konstskola, bosatt i Stockholm

Utbildning

Västerås konstskola 1983–1984, Birkagårdens konstlinje 84-85, Konstfack 1985-, Konstvetenskap Uppsala universitet, kandidat och master 2014-20.

Har tidigare fått kulturstipendium 2006

Motivering:

Bo Ljung är målare och även pedagog. Hans personliga konstnärskap är väl etablerat, konsekvent och välgrundat.

Det kraftfulla måleriet leder oss in i innehållsrika rumsligheter, med utsikter mot inre och yttre, urbana och mentala rum.

I Bo Ljungs mångtydiga bildvärld speglas en samtid, samtidigt som hans kolorit och uppbrutna collage refererar till konsthistorien.


Emma Hedlund Vestin – stipendium 30 000 kronor, kategori scenkonst

Född: 1992

Inflyttad som barn och tillbringat minst grundskoletiden i kommunen

Utbildad professionell dansare vid
Kungliga Svenska Balettskolan

Ej fått kulturstipendium tidigare

Motivering:

Utbildad inom klassisk balett och modern dans vill Emma röra sig bortom det förväntade rörelsemönstret och skapa dans som korsar olika genrer för att skapa nya och oväntade uttryck. Könsöverskridande och experimentellt med en Pole som redskap, ett redskap som bär med sig laddade associationer, vill hon skapa en dansföreställning för fyra dansare där en stark klassisk teknik kommer att blandas med den inre och yttre kontroll som behövs för att behärska polen. Ett unikt uttryck med kopplingar till sociala medier och pandemirestriktioner.

Med hjälp av stipendiet kommer hon kunna fortsätta sitt samarbete med dansarna, ljudkonstnären och en animatör.


Arina Katchinskaia stipendium 30 000 kronor, kategori scenkonst

Född: 1994

Född och uppvuxen i Västerås

Skådespelarutbildning vid Teaterhögskolan i Malmö

Ej fått kulturstipendium tidigare

Motivering:

Arina Katchinskaia har tidigt haft riktningen inställd på en skådespelarkarriär. Hon har hunnit stå på flera av Sveriges större teaterscener där hon i sina olika rollgestaltningar visat på stor konstnärlig förmåga som även lett till fina omdömen i press och media. Arina har även utforskat det egna skrivandet genom bl a ett kollegialt samarbete som resulterat i teatermanus vilket utmynnade i en föreställning som satts upp på Malmö Stadsteater. Just nu skriver hon på ett nytt teatermanus och utvecklar ett filmmanus. Stipendiet är ämnat att uppmuntra till fortsätt arbete och utforskande inom området manusskrivande.


Torbjörn Grass – stipendium 30 000 kronor, kategori scenkonst

Född: 1953

Inflyttad och boende i kommunen de senaste fem åren

Utbildad klassisk gitarr och komposition/kontrapunkt vid Musikhögskolan i Stockholm

Tidigare fått kulturstipendium 2006

Motivering:

Torbjörn Grass har sedan lång tid verkat i Västerås med omnejd i många olika sammanhang där han ger konserter med egen musik, oftast på egna specialbyggda gitarrer, bl a en barytongitarr. Han framträder också med andra artister i olika konstellationer och har komponerat mycket musik för teater, en opera, en gruvmässa för svenska kyrkan och olika sorters kammarmusik för att ta några exempel. I och med stipendiet vill Grass skapa en klangvärld där barytongitarren och den egenutvecklade Grassofonen smälts samman. Grass hämtar till stor del inspiration från Bergslagens kulturarv och dess industrihistoria vilket märks tydligt i hans olika konstuttryck


Jurygrupperna och antal sökande per kategori

Jury inom kategori bild, 23 sökande:

Carl Gustav Torstenson, bildkonstnär KRO Södermanland

Jun-Hi Wennergren Nordling, curator/ vik utställningsintendent Örebro konsthall

Karin Levander, förste intendent kunskapsuppbyggnad, Västerås museer

Katrin Ingelstedt, avdelningschef Konst, Västerås museer

Jury inom kategori litteratur, 6 sökande:

Mimmi Söderlund, bibliotekarie och förlagslektör, Västerås stadsbibliotek

Hanna Jenssen, bibliotekarie, Västerås stadsbibliotek

Anna Duberg (sekreterare), bibliotekarie, Västerås stadsbibliotek

Jurygrupp kategori scenkonst, 12 sökande:

Susan Hull, sakkunnig Dans (Lärare Carlforsska estetiska programmet)

Marie Sundin, sakkunnig teater/musikal (Samordnare Regional Kulturskola Västmanland)

Kristofer Ekströmmer, sakkunnig musik (Producent Västmanlandsmusiken)

Kategorin kulturarv, 5 sökande OBS! Ingen utdelning av denna kategori:

Karin Nordström, Stadsantikvarie Västerås stad

Anna Onsten-Molander, Enhetschef länsstyrelsen i Västmanlands län

Anna Götzlinger, Stadsantikvarie Eskilstuna kommun

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås