Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Serie från UR lyfter vikten av modersmålslärare

Den 28 september startar Utbildningsradion en serie som handlar om modersmålsundervisning, Modersmål på väg. Elever och medarbetare från S:t Ilians skola och Trollbacksskolan samt lärare från Centrum för tvåspråkighet medverka.

Syftet med UR:s serie, Modersmål på väg är att visa vilken viktig uppgift modersmålslärarna har för elever med annat modersmål än svenska. Modersmålslärarna är inte enbart viktiga för elevens språkutveckling, utan även för utvecklingen i andra skolämnen samt elevens självkänsla och känsla av delaktighet i det svenska samhället.

– I Modersmål på väg, blir det tydligt hur olika modersmålslärarnas vardag ser ut, säger Per Johansson, projektledare på UR. Vår förhoppning är att tv-serien ska ge alla som tittar värdefull insikt i modersmålslärarnas fantastiska arbete. Dessutom har målsättningen varit att få till ett lärorikt erfarenhetsutbyte lärarkollegor emellan.

Från Västerås stad Skolverksamheter medverkar lärare och elever från S:t Ilians skola och Trollbacksskolan samt lärare från Centrum för tvåspråkighet.

– Att lyfta in och se modersmål och studiehandledning som viktiga delar i vårt utvecklingsarbete på skolan har inneburit ökad delaktighet hos alla medarbetare, ett mer inkluderande arbetssätt i klassrummet och ett ökat samarbete över ämnesgränserna. Vi ser att förändringen påverkar elevernas lärande på ett positivt sätt, berättar Peter Larsson, rektor på S:t Ilians skola.

Utdrag från programinnehållet
Haydar Diljen från Centrum för tvåspråkighet i Västerås undervisar i kurdiska - 19 oktober

Kontakt om mer information
Peter Larsson, rektor på S:t Ilians skola
Telefon: 021- 39 08 21

Camilla Karlsson, biträdande rektor på S:t Ilians skola (där Trollbacksskolan ingår sedan 1 juli)
Telefon: 021-29 77 85

Barbro Ridman, enhetschef på Centrum för tvåspråkighet
Telefon: 021-39 83 90

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås