Följ Västerås stad

Samtidigt beslut om detaljplan och bygglov i samma område – kan snabba på byggandet av bostäder

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 10:45 CET

På byggnadsnämndens möte 14 februari väntas beslut om en detaljplan och ett godkännande av bygglov i samma område. Det kan snabba på byggandet av cirka 40 nya bostäder.

- Det är fullt möjligt att göra på det här viset på samma möte och det kan vara smidigt om det är bråttom, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.

På mötet i morgon väntas beslut om att anta en detaljplan på Vallby, Västerås. Detaljplanen gäller del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21.
Planen handlar om att komplettera och avsluta byggandet av nya bostäder längs Skerikesvägen i anslutning mot Norrleden. Området får fler radhus och radhusliknande lägenheter, i likhet med de bostäder som tidigare byggts i etapper på Älvkullen. Planen gör det också möjligt att bygga småhus eller radhus i kvarteret närmast Norrleden. Förslaget innehåller totalt cirka 40 bostäder.

På samma möte väntas nämnden även godkänna bygglov för två flerbostadshus i just detta område. Det visar att det är möjligt med en parallell process där vi jobbar med bygglovet samtidigt som detaljplanen slutförs. Man får dock inte börja bygga innan detaljplanen har vunnit laga kraft, och det gör den några veckor efter antagandet om den inte överklagas.

     - Vi har tidigare gjort på liknande sätt på andra platser. Det kan snabba på byggandet utan att vi tummar på kvalitén, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Välkommen att närvara på nämndens öppna del.

Mer information:

Lars Kallsäby, byggnadsnämndensordförande, telefon: 073-655 50 83.
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59 e-post: carl.arno@vasteras.se