Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samråd om nytt område för bostäder i Gäddeholm och bygglov för nya bostäder i Dingtuna


I morgon torsdag är det dags för årets första möte i byggnadsnämnden. Bland annat väntas nämnden ta beslut om samråd gällande detaljplan för ett nytt område i Gäddeholm. Samråd om nytt område för bostäder i Gäddeholm

Detaljplanen handlar om utbyggnad av Gäddeholm, i den södra delen. Planförslaget omfattar cirka 300 bostäder i villor, radhus/parhus, gruppbostad samt lägenheter i mindre flerbostadshus. Förskolan som finns med i planen kan ge plats till cirka 140 barn. Inom området finns även plan för utbyggnad av kvartersgator samt en förlängning av Gäddeholmsvägen, genom planområdet.

– Det blir bostäder i ett naturskönt område som kommer att kunna byggas här. Relativt många av dem blir småhus som vi vet att det är stor efterfrågan på. Men det är också möjligt med flerfamiljshus. Att få till olika boendeformer är bra för utvecklingen av ett hållbart och attraktivt Gäddeholm, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Bygglov för första husen i Dingtunas nya område

Byggnadsnämnden väntas också besluta om bygglov för de första husen i det nyplanerade området i Dingtuna. Det blir några bostäder och en gruppbostad.

– Det är särskilt roligt att vi bygger i hela kommunen, även i de mindre orterna som har många höga boendekvaliteter. Med fler bostäder och bättre infrastruktur kan dessa orter bli tillgängliga för fler västeråsare, säger Monica Stolpe Nordin (C), ordförande byggnadsnämnden.

Ny väg i Barkarö

Byggnadsnämnden väntas även anta en detaljplan för förlängning av Barkarövägen till Tidövägen. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en väg mellan Gotö etapp 2 och Tidövägen. Planen handlar utöver vägen om belyst gång- och cykelväg samt vändplats för busstrafik.

Byggnadsnämndens möte 27 januari börjar klockan 13.00 och hålls digitalt. Allmänhetens frågestund är inställd på grund av den ökade smittspridningen och mötet är helt slutet.

Vill du kontakta politiker eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin (C), ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Tomas Persson, biträdande direktör, telefon: 021-39 25 74, mejl:
tomas.persson@vasteras.se


Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås