Gå direkt till innehåll
Vy över gaturum i Fredriksdal där naturen har en viktig plats. Illustration: Archus och AL Studio
Vy över gaturum i Fredriksdal där naturen har en viktig plats. Illustration: Archus och AL Studio

Pressmeddelande -

Samråd för detaljplan Fredriksdal på Gäddeholm

Nu är det samråd för detaljplanen för Fredriksdal, den tredje etappen på Gäddeholm. Totalt planerar vi för ca 500 bostäder anpassade efter naturens unika förutsättningar och med olika karaktär för olika skeden i livet. Vi planerar också för ett litet centrum med plats för skola och ett mindre antal butiker.

– Nu när utvecklingen på Gäddeholm går in i en ny fas, och detaljplanen för Fredriksdal är ute på samråd så hoppas jag att medborgarna i Västerås verkligen tar chansen att lämna sina synpunkter. För att skapa en så bra stadsdel som möjligt är alla förslag och idéer viktiga, säger Monica Stolpe Nordin (c), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen föreslår att:

  • Gäddeholm utvecklas med fler bostäder som ger ett utökat underlag för lokal service.
  • Gäddeholms bostadsutbud breddas. Planen innehåller småskalig bebyggelse med ca 200 radhus och villor, 70 flerbostadshus och 1–2 stödboenden.
  • En ny grundskola och förskola byggs för att möta det ökade behovet av platser.
  • Gäddeholm får ett litet centrum med möjligheter med möjlighet till ett mindre antal butiker.
  • De nya bostäderna kommer att byggas på naturmark, framför allt skog, men höga naturvärden bevaras och görs mer tillgängliga.

Mellan den 2 november och den 4 december 2020 är detaljplanen ute på samråd. I en detaljplan bestäms hur ett begränsat område får användas och vad som får byggas där. Under samrådet får alla som vill skicka in sina synpunkter till oss som jobbar med planen.

Mer information om detaljplanen finns under www.vasteras.se/gäddeholm och på www.vasteras.se/dp1895.

Mer information om Fredriksdal

I Fredriksdal är det framförallt den direkta närheten till skogen som skapar ortens identitet. Fredriksdal andas både Trästad och Trädstad - med hållbar träarkitektur som är omsorgsfullt anpassad till den natur som finns i området. Fredriksdal utformas med den gamla byn som förebild med ett litet torg med skola och möjlighet till ett mindre antal butiker. I Fredriksdal bor människor i olika skeden i livet, från unga vuxna och barnfamiljer till seniorer. Planen gör det möjligt att bygga bostäder av både exklusivare och enklare karaktär där också en ensamstående förälder har råd att bo med sina barn.

Kontaktpersoner

Felix Blomstergren
Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
E-post: felix.blomstergren@vasteras.se
Tel: 021-39

Johanna Ljung
Kommunikatör, Västerås stad
E-post: johanna.ljung@vasteras.se
Tel: 021-39 88 95

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås