Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sätra i vått och torrt – Västerås fallstudie för klimatprojekt


Västerås stad har genom ansökan från Vinnova (i samarbete med Mälarenergi och med RISE som huvudpart) fått projektbidrag för klimatanpassning av stadsdelen Sätra.

Projektbidraget från Vinnova uppgår till 170 700 kronor, vilket täcker arbetskostnaderna i projektet med 100 procent. Projektet handlar om effektiv och hållbar klimatanpassning för den byggda stadsmiljön i Sätra. Fokus ligger på att minska risk för översvämning och värmeböljor med åtgärder som skapar sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Sätra deltar från Västerås som en av fallstudierna i projektet, rörande vattenpark och den lummiga gata som blir den nya stadsdelens gröna pulsåder.

Jesper Brandberg (L) är fastighetsnämndens ordförande och välkomnar beskedet:

Sätra är ett viktigt stadsdelsutvecklingsprojekt som möjliggör tillväxt i Västerås, inte minst för näringslivet. Om näringslivets behov framåt ska kunna infrias behövs fler bra bostäder i bra lägen. Allt som kan stärka Sätra-projektet ytterligare är bra för Västerås, säger han.

Brandberg får medhåll från Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden, som gläds åt beskedet:

­­­–Klimatkrisen är vår tids ödesfråga, detta blir ett sätt att dämpa effekten av de konsekvenser i form av både värme och nederbörd som vi ser redan idag, säger Anna Thunell och tillägger:

Detta ger förhoppningsvis flera generationer av västeråsare möjlighet att leva i ett klimatsmartare och mänskligare bostadsområde.

RISE leder projektet om effektiv och hållbar klimatanpassning som startar den 1 november 2021 och löper två år framåt.

Kontakt för vidare frågor kring ansökan och projektet: Ann-Charlotte Boldrup, projektledare Teknik- och fastighetsförvaltningen, 021-39 13 65.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås