Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så vill kulturnämnden lyfta Västerås kulturliv

Kulturnämnden har den 28 mars har fattat beslut om att, i samverkan med andra aktörer, skapa fler mötesplatser för kultur. Syftet är att tillgängliggöra och lyfta fram kulturen för så många som möjligt.

Lyfta fram Västerås levande kulturliv
Västerås stad kommer att, i samverkan med näringsliv, föreningsliv och kulturaktörer, arrangera ett kulturmingel under hösten 2024 för att lyfta fram det levande kulturlivet i Västerås och hylla de kulturaktörer som gör detta möjligt. Kulturminglet är tänkt att bli årligen återkommande.

Under kulturminglet är tanken att kulturarbetare ska uppmärksammas för sina insatser, exempelvis genom bland annat utdelning av stipendier och utmärkelser, uppträdanden och plats för samtal och nätverkande.

Mer information kommer längre fram.

Utredning om konstbiennal
Förvaltningen har även fått i uppdrag att utreda konceptet konstbiennal i Västerås. Man har tittat på Open Art i Örebro som är örebroarnas återkommande konstutställning utomhus sommartid, mitt i city, för att hitta inspiration och ta lärdom av ett framgångsrikt kulturkoncept. Open Art, som sker vartannat år, engagerar en mycket stor och bred publik, konstnärer från hela världen, näringslivet och civilsamhället.

- För oss i nämnden känns det fantastiskt roligt att vi på olika sätt tar steg framåt med fokus på kultur, säger Ann-Louise Molin-Östling (S), ordförande för kulturnämnden.

Kontakter:
Ann-Louise Molin-Östling (S), ordförande för kulturnämnden, 021- 391393, ann-louise.molin.ostling@vasteras.se
Mats Widelund, kulturchef Västerås stad, 021-39 15 79, mats.widelund@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås