Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Robertsfors kommun inspirerar övriga världen

Robertsfors kommun i Västerbotten har under flera år utvecklat ekokommunkonceptet till en helhet och lyckats framgångsrikt. Idag får man besök från hela världen som vill inspireras och lära av kommunen. Robertfors har lyckats involvera alla invånarna i kommunen i arbetet med hållbar utveckling och fått ökad medvetenhet och delaktighet. Företag, skolor, privatpersoner, sjukvård har samarbetat för att uppnå en hållbar utvecklingsplan. Skola och omsorg har varit den del som har varit mest tongivande och fick pris som Årets Ungdomskommun i Sverige år 2003. Nästan alla byar har haft byamöten för att kommunen skall få en klar bild av vad invånarna tycker och tänker. Av kommunens 7000 invånare har 800 utbildats i förbättringsarbetet. Arbetet har resulterat i att den hållbara utvecklingsplanen är övergripande all annan planering och styrande för den ekonomiska beslutsprocessen. Planen revideras årligen. Som ett led i projektet har konceptet Ekokommun 5.0 utvecklats som ska vara tillämpbart av andra kommuner oberoende av land, kultur och välfärdsnivå. Intresset från omvärlden har varit mycket stort. Bland annat har kommunen haft besökare från ett trettiotal länder. I flera andra länder bland annat USA, Kenya, Japan och Italien har initiativ startats med detta koncept som plattform. På Envisions den 22 november berättar bland annat Torbjörn Lahti, projektledare i projektet för Robertsfors hur man genom konkreta metoder kan få kommunen hållbar. För frågor, kontakta Linda Jöfelt, Easy Conference 0709-545437 Linda.jofelt@easyconf.com Envisions 07 hålls på Aros Congresscenter i Västerås den 22-23 november och arrangeras av Västerås stad, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen Västmanlands län. Medarrangörer är Miljödepartementet, IVL, Nutek, SKL, Mälardalens högskola Boverket och Folkhälsoinstitutet.

Ämnen

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås