Följ Västerås stad

Ritningarna klara för nytt besökscenter på ​Anundshög

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 10:00 CEST

Copyright: SWECO

Allt fler besökare och utländska turister kommer till fornminnesplatsen Anundshög utanför Västerås. Därför har kulturnämnden tagit beslut om byggnation av ett besökscenter där man kan ta emot turister, ha föreläsningar, ta emot skolklasser och göra utställningar. Nu är ritningarna klara.

- Äntligen har Kulturnämnden tagit beslut om en besöksbyggnad på Anundshög. Det här är ett av våra viktigaste och mest unika besöksmål där vi behöver kunna ta emot fler besökare och också ge dem ett bra bemötande vid årets alla årstider. Det nya besökscentret ger oss möjligheter att vidga verksamheten på ett jättebra sätt. Vi kommer till exempel också att kunna tillgodose behovet av en samlingslokal en bit utanför stadskärnan, en viktig fråga för oss i kulturnämnden, säger ordförande Marita Öberg Molin.

En tillgänglighetsanpassad tillbyggnad med information på olika språk

Besökscentret byggs som en tillbyggnad på den befintliga cafébyggnaden och kommer att rymma ca 60 personer. Det kommer att bli ett interaktivt rum där man som besökare kan lära sig mer om området på olika språk. Tillbyggnaden blir tillgänglighetsanpassad och kommer att ha en stor uteplats som även kan fungera som gradäng vid olika evenemang utomhus. Det kommer även att inrymma nya toaletter.

- Vi har väldigt många besökare på Anundshög och vi ser på vår statistik att antalet ökar hela tiden, både vad gäller västeråsare och utländska besökare. I och med det här steget kan vi ta emot besökare på ett sätt som ligger i nivå med områdets attraktionskraft, säger stadsantikvarie Jan Melander.

För mer information

Marita Öberg Molin, ordförande kulturnämnden
Telefon: 070-643 43 97

Jan Melander, stadsantikvarie kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen
Telefon: 021-39 24 45

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås