Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Resmilan, Södergården och Klockarkärleken är vinnare av Framtidens trädgård

Västerås stads tävling Framtidens trädgård vid särskilda boenden är nu avgjord.
De tre vinnarna är servicehus Resmilan, ålderdomshem Södergården och gruppboende
Klockarkärleken.

Resmilan, Södergården och Klockarkärleken kommer att få ekonomiskt stöd för att anlägga en trädgård och hjälp att förbättra utemiljön. Boendena kommer även att erbjudas utbildning för personalen ”Hur utemiljön kan bli en del av omsorgen under alla årstider”.

Framtidens trädgårdar är ett tvåårigt projekt till och med 1 augusti 2015. När projektet är avslutat ska dessa tre boenden utgöra goda exempel för andra verksamheter i Västerås.

Servicehus- Resmilan
Juryns motivering:
En verksamhet där det finns ett stort behov av en bättre utemiljö. Resmilans personal har en positiv inställning till att utveckla arbetet med olika aktiviteter i trädgården året runt. Trädgården ska bli ett uterum för de boende och ett arbetsrum för medarbetarna.
 
Ålderdomshem- Södergården
Juryns motivering:
En verksamhet som har djur, natur och hälsoprofil med en stark önskan och vilja bland personalen att utveckla utemiljön för att passa både dagverksamhet, de boende på ålderdomshemmet och gruppboendet. Här har påbörjats ett arbete med att utöka utevistelsen med aktiviteter under alla årstider som kan utvecklas ytterligare, så det genomsyrar hela verksamheten.

Gruppboende- Klockarkärleken
Juryns motivering:
En verksamhet som har en klart uttalad vision om hur trädgården skulle kunna utvecklas genom att använda reminiscensmetoden, för att fånga upp varje boendes förmåga och engagemang. Här finns också en personalgrupp med ett starkt engagemang, driv och vilja till förändring. Boendet har goda förutsättningar för medverkan i välfärdsteknologiprojekt.

För mer information:
Daina Måsviken, projektledare Framtidens trädgård, Västerås stad
Telefon 021-39 31 12


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås