Gå direkt till innehåll
Renoveringen av Botaniska trädgården skjuts framåt

Pressmeddelande -

Renoveringen av Botaniska trädgården skjuts framåt

Botaniska trädgården ska renoveras och få en pedagogisk inriktning. Planen var att börja med renoveringen i höst. Nu förskjuts starten på grund av att undersökningar har visat att det kan finnas dräneringsbehov på huvudbiblioteket. Samordningen kan spara många skattekronor i slutänden.

- Det är förstås synd att renoveringen av Botaniska trädgården senareläggs. Men samtidigt är vi väldigt glada för att vi kunde identifiera det här behovet nu. Det är viktigt för oss att hushålla med våra resurser och att skapa en långsiktigt fin trädgård för västeråsarna, säger Ingela Isaksson stadsträdgårdsmästare i Västerås.

Innan renoveringen av Botaniska trädgården sätter i gång kommer fler undersökningar av bibliotekets behov att göras. Staden behöver vänta in ett resultat från dessa undersökningar innan man kan ge besked om tidplanen för renoveringen av Botaniska trädgården.

Marcus Perzon är stadens fastighetsförvaltare för huvudbiblioteket.
- För att inte behöva riva upp Botaniska igen vid en eventuell dränering av biblioteket vill vi göra mer utförliga utredningar av biblioteksbyggnadens behov först. Om vi gör klart Botaniska trädgården innan vi vet vilka behov det finns av dränering så kan den ju behöva göras om igen. Det hade kostat extra pengar och resurser, säger han.

Bra samordning sparar pengar i slutänden

Det eventuella samordningsbehovet mellan olika renoveringar visade sig när planeringen inför den nya Botaniska trädgården satte i gång.

- Den här typen av samordningsbehov uppstår ibland när planeringen går framåt. Det här är ett gott exempel på när samordningen fungerar väl och planerna kan justeras innan de börjar kosta pengar. Detta kunde ske tack vare en nära dialog mellan gatu- och parkenheten och fastighetsenheten, säger Marcus Perzon.

Planeringen av Botaniska trädgården fortsätter

Det var i februari som tekniska nämnden tog ett inriktningsbeslut om att Botaniska trädgården ska bli en trädgård med pedagogisk inriktning. 2,5 miljon finns avsatta för renoveringen. Trädgården ska bli en artrik och blomstrande trädgård där besökaren på ett pedagogiskt sätt ska få information om exempelvis botanik, ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

- Nu pågår arbetet med att planera hur Botaniska ska bli. Vi tar fram ritningar för nya växter och ny belysning. Att renoveringen senareläggs har den positiva effekten att vi får mer tid till att samverka med andra aktörer exempelvis när det gäller att ta hand om växter som det kan finnas ett intresse för att bevara, säger Ingela Isaksson.

Kontaktpersoner:
Ingela Isaksson, stadsträdgårdsmästare Västerås stad
ingela.isaksson@vasteras.se, 021- 39 88 45

Marcus Perzon, fastighetsförvaltare Västerås stad
marcus.perzon.holmberg@vasteras.se, 021-39 22 11

Fakta om den historiska Botaniska trädgården:
Området vid Botaniska trädgården utgör Västerås historiska kärna där dåtidens maktcentrum med domkyrka och gymnasium fanns. Botaniska trädgården anlades på 1620-talet av biskop Johannes Rudbeckius som skolträdgård till Rudbeckianska gymnasiet. Genom historien har den haft olika inriktning – här har det odlats nyttoväxter och funnits blomsterprakt. 1714 förstördes trädgården i den stora stadsbranden. Därefter utvecklades den till en botanisk trädgård på 1750-talet.

Västerås stad äger den sedan 1904. Den senaste förändringen genomfördes på 1950-talet då biblioteket byggdes och trädgården fick en ny gestaltning av dåvarande stadsträdgårdsmästare Ingmar Blomquist och stadsarkitekt Sven Ahlbom.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås