Gå direkt till innehåll
Rekordmånga sökte Västerås stads kulturstipendium 2024

Pressmeddelande -

Rekordmånga sökte Västerås stads kulturstipendium 2024

Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 28 mars beslutades vilka som blir 2024 års stipendiater.

Totalt har det kommit in 101 ansökningar, vilket är något av ett rekord. I år delar kulturnämnden ut två arbetsstipendier på 80 000 kronor samt fyra stipendier på vardera 30 000 kronor, totalt 280 000 kronor. Ingen av de sex stipendiaterna har fått Västerås stads kulturstipendium tidigare.

- Så roligt att återigen få uppmärksamma kulturutövare med anknytning till Västerås. Det är också glädjande att det är dubbelt så många sökande i år, jämfört med förra året. Fantastiskt, säger kulturnämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling

  Stipendiaterna meddelades var och en direkt efter nämndens beslut. Liksom tidigare år blir det en offentlig stipendieutdelning i samband med nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

  Antalet sökande i respektive kategori: Litteratur 16, Scenkonst 39, Bild 35, Kulturarv 4, övriga konstuttryck 7.

  2024 års stipendiater i en sammanfattning:

  STIPENDIATER LITTERATUR

  • Malin Hedin, stipendium 30 000 kronor
  • Thomas Wedérus, stipendium 30 000 kronor

  STIPENDIATER SCENKONST

  • Jakob Bladh, Arbetsstipendium 80 000 kronor
  • Magnus Wickberg, stipendium 30 000 kronor

  STIPENDIATER BILD

  • Malin Helena Parkegren, Arbetsstipendium 80 000 kronor
  • Fabian Bergmark, stipendium 30 000 kronor

  Mer information och motiveringarna till 2024 års kulturstipendiater:

  Litteratur

  Malin Hedin, stipendium 30 000 kronor

  Född: 1982. Bor i Västerås sedan 2014. Utbildning: Gymnasielärarutbildning i svenska, filosofi och svenska som andraspråk.
  Har ej fått kulturstipendium tidigare. Lärare och författare. Debuterade med ungdomsromanen Fjäril utan vingar. 2015 kom vuxenromanen Inte gå under ut och 2023 spänningsromanen Dimdans. Ett stipendium möjliggör en satsning på en roman som ska utspela sig i Västerås på 1970-talet.

  Motivering

  I sitt författarskap rör sig Malin Hedin otvunget mellan olika genrer. Med ett driv och en klarsynthet besitter hon förmågan att föra sina berättelser framåt. Det är med en självklarhet och stor kompetens som hon hanterar romanbyggets alla komponenter.

  Thomas Wedérus, stipendium 30 000 kronor

  Född: 1985 i Västerås och sedan 2010 bosatt i Stockholm.
  Utbildning: Magisterexamen i psykologi.
  Har ej fått kulturstipendium tidigare.

  Frilansjournalist och kulturskribent som bland annat skriver i Dagens Nyheter. Ett stipendium möjliggör färdigställandet av den påbörjade boken Promenad, en filosofisk reseskildring av en vandring genom Japan

  Motivering

  I sina essäer rör sig Thomas Wedérus i gränslandet mellan psykologi och samhälle, vetenskap och kultur. Han arbetar med de stora existentiella frågorna som berör moral, filosofi och identitet, och han gör det både genom att söka inom sig själv och i sin omvärld. Med stor stilistisk talang berör han läsaren med sina universella teman.

  Scenkonst

  Jakob Bladh, arbetsstipendium 80 000 kronor

  Född: 1991. Inflyttad som barn och tillbringat minst grundskoletiden i kommunen. Bor nu i Falun.
  Utbildad skådespelare, Teaterhögskolan, Malmö. Har ej fått kulturstipendium tidigare.

  Ett stipendium möjliggör arbete med en fortsättning av den hyllade föreställningen Gudarna.

  Motivering

  Efter komplett scenisk utbildning har Jacob Bladh gestaltat en stor bredd av karaktärer och utifrån sina erfarenheter och svårigheter haft originalidén och varit medskapande i den hyllade föreställningen GUDARNA-La Tragedia Humana. Jacob är en originell konstnär som genomlyser sig själv och andra för att verka för en förståelse av vad det innebär att vara människa. Han verkar för en ökad empati och känslomässig intelligens som kan hjälpa män idag och i framtiden att bygga en identitet som en positiv och uppbygglig kraft.

  Magnus Wickberg, stipendium 30 000 kronor

  Född: 1987. Inflyttad som barn och tillbringat minst grundskoletiden i kommunen. Bor nu i Göteborg. Utbildning: Fritidspedagog

  Har ej fått kulturstipendium tidigare.

  Motivering

  Magnus Wickberg kan ses som en ättling i rakt nedstigande led från storheter som Grandmaster Flash och Looptroop inom subkulturen scratching, som han med stor framgång och iver utövat och utvecklat ända sedan 20-årsåldern. Som första svenska scratchare vill han manifestera konstformen med ett unikt soloalbum i samband med hip-hopens 50-årsjubileum, samt vidareutveckla arbetet som förebild och inspiratör till barn och ungdomar. Detta innebär ett pionjärarbete som vi härmed vill vara med att stötta.

  Bild

  Malin Helena Parkegren, arbetsstipendium 80 000 kronor

  Född 1992 och uppvuxen till och med gymnasiet i Västerås, bosatt i Stockholm. Utbildning: Handarbetets vänner högre textil hantverksutbildning 2021–23, Chalmers kandidat och master i arkitektur, arkitektexamen 2021 Kurser vid Kawashima Textile School, Japan. Verksam som textil konsthantverkare i relation till arkitektur. Ett stipendium möjliggör tid för att fortsatt utveckla bildspråk, teknik och hantverk. Har ej fått stipendium tidigare.

  Motivering

  Med en grund inom arkitektur och textilhantverk kombinerar Malin Helena Parkegren rumslighet med textila hantverkstraditioner i konstverk som synliggör hantverket på överraskande sätt. Med sina olika kompetenser och val av skala, material och teknik gestaltar hon rörelse och kroppens relation till rummet. Malin Helena Parkegrens egna uttryck och tillämpning ger betraktaren möjlighet att möta textil på ett nytt sätt som väcker nyfikenhet och öppnar upp för nya tankar.

  Hon uttrycker själv: Mitt mål är att skapa en unik kombination av traditionellt hantverk, modern bildkonst och arkitektur som kan ge hänryckande upplevelser på olika skalor.

  Fabian Bergmark, stipendium 30 000 kronor

  Född 1991 och uppvuxen i Västerås, bosatt i Stockholm.
  Utbildning: Master Konst, Konstfack, Stockholm 2017–2019
  Kandidat i Konst, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2013–2017
  Gerlesborgsskolan, Stockholm 2011–2013

  Arbetar med skulptur i utställningar, offentlig konst och funktionella objekt. Ett stipendium ger möjlighet till fortsatt utveckling av konst i det offentliga rummet. Har ej fått kulturstipendium tidigare.

  Motivering

  Fabian Bergmarks skulpturer är uppbyggda av delar och former, som skapade och tagna ur ett eget formbibliotek. De olika elementen kombineras och fogas samman utifrån rum, miljö och skala. Skulpturerna har ett lustfyllt, närmast förföriskt, uttryck där symboler och formelement kombineras med lekfull lätthet. Inspirationen och bildspråket bottnar i modernismens skulpturhistoria, inte minst från Västerås offentliga rum. Uttrycket är samtidigt samtida, experimenterande med blinkningar till animerade bildvärldar och subkulturer. Parallellt bär hans verk en känslighet där Bergmark väl behärskar skalor och relationen till sammanhanget i olika rum.

  Jurygrupperna

  Jury inom kategori bild, 39 sökande:

  Jun-Hi Wennergren Nordling frilansande konstcurator
  Roine Jansson, konstnär, KRO-representant Uppland
  Karin Levander, (sekreterare) förste intendent kunskapsuppbyggnad, Västerås museer
  Katrin Ingelstedt, (sekreterare) avdelningschef konst, Västerås museer

  Jury inom kategori litteratur, 16 sökande:

  Jessica Haas Forsling, författare och förra årets stipendiat
  Anna Duberg, bibliotekarie, Västerås stadsbibliotek
  Hanna Jenssen, (sekreterare), bibliotekarie, Västerås stadsbibliotek

  Jurygrupp kategori scenkonst, 39 sökande:

  Susan Hull, sakkunnig dans, lärare Carlforsska estetiska programmet
  Maria Sendow, sakkunnig teater/musikal, konstnärlig ledare Awake Projects
  Hannes Tidare, sakkunnig musik, stiftsmusikkonsulent, Västerås Stift
  Lars Jauring, (sekreterare) musiklärare, Västerås Kulturskola

  Kategorin kulturarv, 4 sökande OBS! Ingen utdelning av denna kategori:

  Ingrid Legrell Crona, arkitekt
  Anna Götzlinger, stadsantikvarie Eskilstuna kommun
  Karin Nordström, (sekreterare) stadsantikvarie, Västerås stad


  Kontaktpersoner:

  Vid frågor om Västerås stads kulturstipendium:
  Ann-Louise Molin-Östling (S), ordförande för kulturnämnden, 021- 391393, ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

  Vid önskemål om att komma i kontakt med någon av stipendiaterna:
  Nicoletta Fornari, Tf Avdelningschef kultur och evenemang, Nicoletta.fornari@vasteras.se, 021-39 10 05

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås