Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rekordmånga röstade i valet

Mer än 81 000 västeråsare röstade i årets val till kommunfullmäktige. Det är det högsta antalet röstande någonsin i Västerås. Det hänger i sin tur samman med att Västerås växer för varje år och att därmed också antalet röstberättigade ökar. Vid det senaste valet var mer än 103 000 västeråsare röstberättigade, vilket är en ökning med 3 256 personer sedan föregående val. Av de röstberättigade utnyttjade fler än 81 000 sin rösträtt i de kommunala valen, vilket ger ett valdeltagande på 78,9 procent. Det är en ökning med 2,6 procentenheter sedan valet 2002. Den neråtgående trenden för valdeltagandet bröts således vid årets val. Trots höjningen av deltagandet måste det konstateras att valdeltagandet har legat betydligt högre vid flera val sedan 1970. 65 vallokaler Vid årets val kunde västeråsarna på valdagen rösta i 65 vallokaler, och i en förtidsröstningslokal. Innan valdagen fanns möjlighet att förtidsrösta i 14 olika lokaler och på ytterligare 15 platser genomfördes så kallad institutionsröstning före valdagen. Denna typ av röstning äger rum på sjukhus, ålderdomshem, häkten, fängelser och liknande lokaler. 21 684 västeråsare förtidsröstade på någon av de 14 olika förtidsröstningsställena i Västerås. Ytterligare 1 885 västeråsare förtidsröstade i annan kommun, varefter rösterna sändes till Västerås. Drygt 23 500 röster är således förtidsröster vid årets val, vilket är 31 procent av rösterna.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås