Gå direkt till innehåll
Stationsområdet Västerås. Fotograf Bo Lundvang.
Stationsområdet Västerås. Fotograf Bo Lundvang.

Pressmeddelande -

Regeringsutredning föreslår statlig finansiering för infrastrukturprojekt i Västerås

En regeringsutredning föreslår att staten bör ingå avtal om ett bostadspaket som möjliggör 10 000 stationsnära bostäder i Västerås. Avtalet innebär samtidigt att flera infrastrukturprojekt prioriteras i den nationella transportplanen och därmed säkrar statlig finansiering.

Regeringsutredningen Samordning för bostadsbyggande har identifierat Västerås som lämplig kommun för en större samlad exploatering med hållbart byggande. Nu lämnar utredningen in ett förslag till regeringen om att staten bör ingå avtal om 10 000 bostäder i Västerås inom ramen för stadsutvecklingsprojekten Mälarporten och Kopparlunden.

Förslaget är att staten ingår avtal med Västerås stad och Region Västmanland om ett bostadspaket – samtidigt som åtgärder för ombyggnation av spåranläggningar och Västerås nya resecentrum prioriteras i den nationella transportplanen. Liknande avtal har tidigare tecknats kring kommunala bostadspaket i Gävle, Knivsta och Uppsala.

– I praktiken innebär avtalet att staten tidigarelägger infrastrukturåtgärderna i Västerås och att Västerås stad då tidigarelägger byggnationen av 10 000 stationsnära bostäder de kommande 20-30 åren, säger utredaren Johan Edstav.

Ett avtal betyder att den statliga delen av finansieringen för att förverkliga Västerås nya resecentrum säkras. De statliga kostnaderna för åtgärderna ifråga under perioden 2022–2025 beräknas uppgå till cirka 700 miljoner kronor.

– Vi är väldigt positiva till utredningens förslag. Vi möjliggör fler bostäder, ett nytt resecentrum och får till viktiga infrastruktursatsningar för Västerås och Sveriges utveckling. Det är bra för alla parter, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Region Västmanland står bakom förslaget. Regionens åtagande blir att utveckla det regionala trafiksystemet med utökad tågtrafik, samt att försörja områdena kring resecentrum med kollektivtrafik.


För mer information, kontakta:
Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad 021-39 32 31
Johan Edstav, särskild utredare, 070-611 00 77, johan.edstav@regeringskansliet.se

För mer information om Mälarporten:

http://www.vasteras.se/malarporten

För mer information om Kopparlunden:

http://www.vasteras.se/kopparlunden

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jonas Tronêt

Jonas Tronêt

Press- och kriskommunikationsansvarig kommunikationsstrateg Stadsledningskontoret 021-391175

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås