Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regeringen inför stöd till radonsanering

Den 21 mars beslutade regeringen att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

– Det är positivt att bidraget kommer tillbaka. Det är viktigt att kontrollera radonhalten i sin inomhusmiljö och hålla den så låg som möjligt. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer., säger Anna Thunell, ordförande i miljö- konsumentnämnden.

Radon i inomhusmiljön orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav 50 av fallen aldrig varit rökare. Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat rymden och marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus. Mätningarna ska normalt göras mellan 1 oktober och 30 april, under en period av minst 2 månader.

Bidraget för radonsanering täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Det var i budgetpropositionen för 2018 som regeringen aviserade en satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. Nu har regeringen beslutat om att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i.

Boverket tar fram föreskrifter och blanketter för ansökan och vilka villkor som gäller. Länsstyrelsen i Dalarna har ett samordningsuppdrag och kommer att handlägga bidragsansökningarna för Västmanlands län.

För mer information

Anna Thunell, ordförande i miljö- och konsumentnämnden, 021-39 13 94

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås