Följ Västerås stad

Rapport visar kvalitetshöjning i förskolan i Västerås

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:47 CET

En revisionsrapport som lagts fram för proAros styrelse bekräftar att den stora satsningen på förskolan i Västerås varit lyckosam och att kvaliteten höjts.

I mars 2005 tog kommunstyrelsen i Västerås stad beslut om en förstärkt satsning på förskolan med följande mål:

- Ökad personaltäthet – 5,0 barn per vuxen i genomsnitt
- Minskat antal barn i förskolegrupperna – 16,3 barn i genomsnitt
- Dokumenterad pedagogisk idé för alla nya förskoleavdelningar

I den revisionsrapport som presenterats för proAros styrelse skriver Ernst & Young att alla målen uppnåtts, att målen med nya avdelningar och platser har mötts med råge, att rekryteringen varit mycket lyckosam, och att hela förskolesatsningen genomförts på ett föredömligt sätt. De uttrycker också vikten av det pedagogiska arbetet för utvecklingen av förskolans kvalitet.

Ernst & Young skriver i sin bedömning att kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden samt proAros genomfört uppdraget att höja kvaliteten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

- Inom ramen för det här projektet har vi inom två år lyckats tillskapa närmare tusen nya förskoleplatser i Västerås. Att det har kunnat genomföras samtidigt som kvaliteten i verksamheten har höjts känns naturligtvis mycket tillfredsställande - särskilt när jag vet hur mycket jobb som lagts ner på det här arbetet, säger proAros ekonomi- och planeringschef Thomas Energård och fortsätter:

- I och med att vi har lyckats uppnå målen med högre personaltäthet, mindre barngrupper och dokumenterade pedagogiska idéer på de nya avdelningarna har västeråsarna fått tillgång till en förskola som är ännu bättre anpassad för att ge våra barn en god start i livet.


För mer information kontakta:
Thomas Energård, ekonomi- och planeringschef proAros, 021-39 20 28
Pär Eriksson, direktör proAros, 021-39 12 31