Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ramavtal omfattande platser i särskilt boende tecknas med Attendo Sverige AB.

Vid dagens sammanträde beslutade äldrenämndens arbetsutskott om vinnande leverantör efter ramupphandling av platser i särskilt boende. Vid anbudsutvärdering har anbudsgivarens kapacitet, kvalité och pris granskats. Vinnande leverantör har uppfyllt äldrenämndens krav till lägsta pris.

Ramavtalet omfattas av en volymgaranti på 36 platser, särskilt boende. Ramavtalet omfattar också köp av enstaka platser, som avräknas vid behov.

Vinnande leverantör är Attendo Sverige AB och kommer från och med 2016-02-01 att kunna ta emot enskilda som beviljats bistånd om särskilt boende. Avtalstid för ramavtalet är fyra år med möjlighet till förlängning med två år.

För mer upplysningar kontakta:
Solveig Nilsson (S), ordförande äldrenämnden, 021 – 39 13 99
eller
Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning, 021 – 39 14 68

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås