Följ Västerås stad

​Radscan Intervex AB är månadens klimatsmarta företag!

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2015 11:29 CEST

Varje månad utser Climate Challenge Västerås ett klimatsmart företag som jobbar aktivt för att vara ett föredöme i sitt miljö- och klimatarbete. Månadens klimatsmarta företag är Radscan vars teknik spar energi och minskar utsläpp av koldioxid.

Radscan utvecklar och konstruerar miljöanpassade och klimatsmarta energisystem som gör att företagets kunder sparar energi och minskar sina utsläpp av koldioxid. När ett värmeverk eldar med trä bildas gaser med vattenånga som vid traditionell förbränning går rakt ut genom skorstenen. Vattenångan innehåller mycket energi och genom rökgaskondensering tas energin till vara och förs ut i fjärrvärmenätet.

– Det är väldigt stora energimängder som man annars eldar för kråkorna, säger Tomas Börgesson VD, Radscan Intervex AB.

Redan i slutet av 1990-talet satsade Radscan Intervex på rökgaskondensering och blev snabbt marknadsledande inom området.

Läs mer om Radscan på Climate Challenge Västerås webbplats: http://ccvasteras.se/klimatsmarta-foretag/388/

CCV fungerar som en motor för förändrad syn på klimatfrågan och en inspiratör för ett nytt sätt att se på företagande. I Västerås finns det många företag som har goda förutsättningar att vända klimatproblem till en affärsmöjlighet. Ett medvetet klimatarbete kan ge nya kunder och många företag menar att deras klimat- och miljöarbete gett dem konkurrensfördelar och ökad konkurrenskraft.

Läs mer:
I CCV samlar vi kompetenser, rådgivare, samarbetspartners och klimatsmarta företag som företagare kan ha stor nytta av i utvecklingen av sitt klimatarbete.

www.ccvasteras.se

Mer information:
Climate Challenge Västerås, Theresa D'Errico, 021- 39 28 35
Radscan Intervex AB, Tomas Börgesson, tomas.borgesson@radscan.se, 021-10 27 68, 070-248 99 96

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås