Gå direkt till innehåll
Västerås nya resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Etapp ett i förgrunden byggs i närtid och etapp två till höger i bild byggs tidigast 2035, eller när resenärsflödet har ökat så pass mycket att etapp två behövs. Illustration: BIG.
Västerås nya resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Etapp ett i förgrunden byggs i närtid och etapp två till höger i bild byggs tidigast 2035, eller när resenärsflödet har ökat så pass mycket att etapp två behövs. Illustration: BIG.

Pressmeddelande -

Projekt Mälarporten: hetaste byggprojektet i Mellansverige

Byggbranschen har sagt sitt: Projekt Mälarporten med nytt resecentrum toppar listan över de hetaste byggprojekten i Mellansverige. Projekt Mälarporten ligger också alldeles utanför topp 10 i hela landet, och spås inom en snar framtid finnas med på den hetaste topplistan.

Det är branschtidningen Byggvärlden och företaget byggfakta som varje år listar de projekt som deras kunder visar mest intresse för. Byggfakta jobbar med bygginformation och rapporterar till byggsektorn vilka projekt som planeras och byggs runt om i Sverige. Listan baseras på de projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i sin bevakning av marknaden. Och projekt Mälarporten med nytt resecentrum toppar nu listan över de hetaste och mest bevakade projekten i Mellansverige.

– Mälarporten med nya resecentrum har fantastisk potential för såväl Västerås som för hela Mälardalen. Att vi systematiskt informerar om våra ambitioner, syfte och framdrift bygger nyfikenhet och förtroende. Det ser vi nu i denna ranking, intresset i branschen är stort. Det känns som ett kvitto att vi är på rätt väg. Och vi är glada, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten. 

Stadens nya resecentrum ingår som ett delprojekt i hela projekt Mälarporten. Detaljplanen för resecentrum ska inom kort gå ut på granskning. De höga ambitionerna för det nya resecentrumet, med de danska arkitekterna BIG som arkitekter, bidrar till det ökade intresset.

– Det är väldigt roligt! Att information och kunskap om projektet sprids inom branschen underlättar både planering och genomförande. Ett större intresse för projektet innebär också att vi i projektet får fler förslag och smarta idéer från branschen på hur vi ytterligare kan förbättra projekten inom Mälarporten, säger Jonas Living, byggprojektchef för resecentrum.

Läs hela pressmeddelandet här.

För mer information: 

Jonas Living, byggprojektchef nytt resecentrum, 070-5191268, jonas.living@vasteras.se 

Sanna Edling, projektchef projekt Mälarporten, 021-391057, sanna.edling@vasteras.se 

www.vasteras.se/malarporten 

Så skriver byggfakta om projekt Mälarporten och nytt resecentrum:

Mellansverige exkl. Stockholm
Vi har inga nykomlingar på listan över de hetaste projekten i Mellansverige (Stockholms län ej inräknat) utan här byter projekten bara lite plats med varandra – och nu hoppar projektet Mälarporten i Västerås upp på förstaplatsen. Mitt emellan stadskärnan och Mälaren i centrala Västerås planerar Västerås stad för en stor stadsomvandling. Området består idag av två stadsdelar och präglas av industrier och gammal industrimark. Det finns också många ödetomter och även en del affärer och verksamheter samt ett fåtal bostäder på ytan som totalt täcker uppemot 100 hektar. Den gällande översiktsplanen för området slår fast att industrierna ska ge plats åt en blandad stadsbebyggelse som kompletterar stadskärnan och skapar förutsättningar för fler att bo och arbeta centralt i staden. Därför planeras för cirka 7 000 bostäder och cirka 15 000 arbetsplatser i området. Just denna typ av förtätnings- eller stadsläkningsprojekt är något som är prioriterat i Västerås för att skapa en långsiktigt hållbar stad.

Mälarportens stora styrka ligger i läget, med city runt hörnet och Mälarens strand som avgränsar projektområdet i söder och väster. Men Mälarporten hyser en annan stor fördel i och med att det befintliga och även det planerade nya resecentrumet ligger i området. Fler funktioner och aspekter som ska rymmas i Västerås nya stadsdel och det blir allt från service, nöjen, rekreation, parker och mötesplatser för att skapa en hållbar stadsstruktur och en bra blandning och väl avvägd markanvändning. Ett planprogram med uppgift att länka samman stadens stråk och platser som länge varit uppbrutna av infrastruktur och industrier planeras gå ut på samråd under 2022. Detaljplanen för resecentrum är planerad att gå ut på granskning nu under hösten 2021. Byggtid för etapp 1 av resecentrum (efter antagande) beräknas till 3 år.

Som nämnt hittar vi Västerås befintliga centralstation i just Mälarporten, med entré mot stadens city och Vasaparken. Stationen har sedan länge varit för liten för stadens flöden av resenärer, med trängsel på perronger och tåg som inte kan avgå i tid. Nya områden på resecentrums ”baksida” har också utvecklats under de senaste 20 – 30 åren, så som Lillåudden och Öster Mälarstrand. Järnvägen är i dag en effektiv barriär mot att kunna röra sig enkelt mellan de omkringliggande stadsdelarna, city och Mälaren. Det krävs långa omvägar för den som cyklar eller går. Därför planeras ett nytt resecentrum som med hjälp av upphöjda landskap knyter ihop staden med en gång- och cykelväg över spåren. Resecentrum ska också öppna upp och skapa flera framsidor och ta bort känslan av att staden har en ”baksida”. Att knyta ihop centrala staden med Mälaren är en viktig uppgift.

Resecentrum är designat av danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group, och ska byggas i två fristående etapper. Den första byggs i närtid och den andra etappen byggs tidigast 2035, eller när resenärsflödet har ökat så pass mycket att etapp två behövs. På så sätt byggs en flexibilitet in, som tar hänsyn både till befolkningsökningen, resenärsökningen och stadens investeringsbudget. Byggandet sker i nära samverkan med Trafikverket och deras planerade ombyggnad av bangården som också den ska ske i två etapper.

Källa: Byggfakta

Ämnen

Regioner

Relaterat material

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås