Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

proAros blir Västerås stad Vård och Omsorg

Den 1 januari 2016 renodlas proAros uppdrag till att enbart driva verksamheter inom vård och omsorg enligt ett beslut taget av kommunstyrelsen.

– Förändringen är en del i det arbete som drivs för att förstärka stadens arbete för social hållbarhet, exempelvis inom integration, folkhälsa och trygghet, säger Helene Öhrling, direktör proAros.

proAros bildades 1 januari 1993 i samband med att staden genomförde en omorganisation för de så kallade mjuka verksamheterna (socialtjänst, vård och omsorg, skola, kultur och fritid). Det innebar en uppdelning av beställning och utförande.

2010 påbörjades en översyn av beställar- och utförarmodellen som 2013 ledde till att bland annat verksamheter inom förskola och skola flyttades från proAros.

Ett namn som beskriver vad vi gör och vilka vi är till för
– Vi behöver ett tydligare namn som bättre beskriver det vi gör och vilka vi är till för, säger Helene Öhrling, direktör proAros.

Från 1 januari kommer proAros att driva verksamhet inom äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning och individ och familj.

– Västerås stad Vård och Omsorg är redan idag namnet på den verksamhet som vi driver inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Det är också det namn som vi använder externt på verksamheten, fortsätter Helene Öhrling.

Beslutet om namnändring på förvaltningen togs av proAros styrelse den 25 augusti.

För mer information
Helene Öhrling, direktör proAros, 021-39 86 00
Jonas Cronert, ordförande proAros styrelse, 021-39 11 25

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås