Gå direkt till innehåll
Olika bostadstyper och verksamheter prövas i detaljplanen med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt att leva hållbart i Sätra. Illustration: Towatt Architects & Planners och Mandaworks AB
Olika bostadstyper och verksamheter prövas i detaljplanen med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt att leva hållbart i Sätra. Illustration: Towatt Architects & Planners och Mandaworks AB

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Väntat beslut om samråd för Sätra och Kristiansborg samt bygglov för efterlängtad skola på Öster Mälarstrand

Byggnadsnämnden väntas på sitt nämndsammanträde ta beslut om att starta arbetet med den första detaljplanen för det nya området Sätra. Nämnden behandlar även utveckling av Kristiansborgbadet och komplettering med bostäder samt den nya Mälarparksskolan på Öster Mälarstrand.

Detaljplanen för Sätra prövar möjligheten för byggandet av det första etappen av en ny hållbar stadsdel i Västerås där tyngdpunkten ligger på bostäder men också innehåller skolor, äldreboende och mötesplatser. Olika bostadstyper och verksamheter prövas i detaljplanen med utgångspunkt i att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt att leva hållbart i Sätra.

– Sätra är ett efterlängtat område och det ska bli spännande att se det ta form säger byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa och utveckla områdets höga natur- och rekreationsvärden samt trygga goda trafiklösningar inom planområdet.

Även för detaljplanen för Kristiansborg tar byggnadsnämnden beslut om planen ska ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att utreda och möjliggöra en framtida utveckling av badhuset och närmiljön i samklang med bebyggelsemiljöns kulturmiljövärden.

– Det finns viktiga arkitektoniska och kulturhistoriska värden att bevara både interiört och exteriört i badhuset samt i parken som omger badhuset, berättar Tomas Persson, chef för den strategiska avdelningen och biträdande direktör för stadsbyggnadsförvaltningen.

Detaljplanen utreder möjligheten att bygga till det befintliga badhuset samt komplettera med bostäder på den nuvarande parkeringsplatsen i kanten av parken utan att förvanska befintliga kulturmiljövärden. Detaljplanen kommer ge skydd till de kulturhistoriskt värdefulla delarna som finns i badet samtidigt som den ger möjlighet för badet att utveckla sin verksamhet.

Bygglov söks även för nybyggnad av en F-6-skola på fastigheten Mälarparksskolan 1 på Öster Mälarstrand intill Mälarparken. Mälarparksskolan byggs i två plan med utrymme för cirka 525 elever.

– Behovet av nya skolor är stort i hela Västerås och den här byggnationen är verkligen välkommen i området Öster Mälarstrand där många barn redan har flyttat in, säger byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby.

Marken är till största del skog med Mälarparksbäcken som sträcker sig in på tomten. Längs med bäcken finns rörelsestråk som har varit viktiga att bevara. Stadsbyggnadsidén bygger på att i största möjliga mån anpassa den nya bebyggelsen till terrängen. De träd som tas bort på platsen kompenseras i det blivande gröna stråket som skapas mellan Mälarparken och Notuddsparken på Öster Mälarstrand. Skolan blir om bygglovet beviljas Öster Mälarstrands första skola.


Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 21 mars klockan 12.30 i rum A407a.

Allmänhetens frågestund hålls i Röda rummet klockan 13.00. Fråga i stadshusentrén för att hitta till mötesrummet.

Nämndens sammanträde startar klockan 13.15 i rum A491.

Vänligen anmäl om du kommer på pressträffen till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 21 mars klockan 10.00.


Inbjudna politiker att medverka på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande

För mer information:Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74
e-post: Tomas.Persson@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås