Gå direkt till innehåll
Under vecka 28 kommer den sammanfogade brodelen att lastas och skeppas tillbaka till Stockholm i en 200 meter lång del för att monteras på Getingmidjan i Stockholm. (Foto: Elin Göthe Nord, Västerås stad)
Under vecka 28 kommer den sammanfogade brodelen att lastas och skeppas tillbaka till Stockholm i en 200 meter lång del för att monteras på Getingmidjan i Stockholm. (Foto: Elin Göthe Nord, Västerås stad)

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Välkommen att delta under lastning inför ovanlig utskeppning från Västerås hamn

Sedan i juni har ett fyrtiotal personer arbetat med ett ovanligt uppdrag i hamnen. Två 100 meter långa brodelar som tillverkats i Tallinn har skeppats genom Södertälje sluss över Mälaren och till Västerås hamn. Just nu färdigställs arbetet med att sammanfoga dem. Under nästa vecka kommer den sammanfogade brodelen att skeppas tillbaka i en 200 meter lång del för att monteras på Getingmidjan i Stockholm.

Media är välkomna att delta vid lastningen innan utskeppningen från Västerås hamn. Besöket kommer att vara cirka en timme. Lastningen kommer enligt planen att ske torsdagen den 11 juli och ta hela dagen. Mot slutet av eftermiddagen väntas bron vara lastad vilket kan vara ett bra tillfälle för fotografering. Intresserad media ombeds att kontakta Mathias Eriksson på Mälarhamnar för detaljer och tider.

Tidsplan
Onsdag 10 juli - förberedelser

Torsdag 11 juli - brodelen lastas, detta tar hela dagen. Därefter sammankopplas pråmar och andra förberedelser sker.

Söndag 14 juli - planerad avfärd mot Stockholm. Intresserade västeråsare kan se transporten då den lämnar hamnen och fortsätter ut på Mälaren. 

Den 200 meter långa ihopsatta brodelen ligger på avspärrat område hos Mälarhamnar i Västerås hamn. För att få tillgång till det avspärrade området måste media eskorteras in, följa de instruktioner som ges samt iaktta försiktighet under besöket då normal hamndrift kommer att pågå samtidigt.

Den sammansatta brodelen som kommer att skeppas ut under vecka 28 väger omkring 1500 ton och kommer att transporteras tillbaka till Stockholm i ett stycke på två dubbelkopplade pråmar vilande på hydralvagnar. I Stockholm lyfts brodelen på plats och monteras så att den nu helt avstängda tågtrafiken kan börja rulla igen från och med 19 augusti.

Mälarhamnar fick uppdraget för att det finns tillräckligt med utrymme och en kaj som håller för brodelarnas tyngd. Västerås hamns placering och närhet till Stockholm är också en fördel.
– Eftersom att vi håller på att rusta och utveckla Västerås hamn och våra kajer visste vi att hamnen var rustad för att ta emot det här jobbet, berättar Patrizia Strandman, försäljnings- och marknadschef hos Mälarhamnar.

– Mälarhamnar är stolta att vara inblandade i ett sånt här stort och betydelsefullt projekt där alla parter måste visa sin kompetens till fullo. Mälarhamnar, Södertälje hamn, Implenia och Sarens har verkligen visat sin kompetens för att hantera sådana här projekt, ett stort tack till alla, säger Carola Alzen, VD för Mälarhamnar AB.


För mer information:

För dag och tid för utskeppningen från Västerås hamn, vänligen kontakta Mathias Eriksson, Mälarhamnar AB, Mathias.Eriksson@Malarhamnar.se.

För frågor om Getingmidjan i Stockholm kontakta Kent Sahlman, projektchef Trafikverket Getingmidjan, kent.sahlman@trafikverket.se, 070-537 67 17.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälarhamnar AB är ett samägt kommunalt bolag mellan Västerås stad och Köpings kommun.

Hamnen i Västerås rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Västerås hamn ingår tillsammans med hamnen i Köping i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Genom att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, så att vi kan behålla och få nya företag att etablera sig här tryggar vi arbetsmarknaden och skapar nya möjligheter för logistik och näringsliv. De investeringar som görs nu kommer att komma både vår och framtida generationer till godo.

Hamnarna i Västerås och Köping öppnar porten till Skandinaviens ledande tillväxtregion.

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås