Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Utveckling av Oxbackens och Bjurhovda centrum

Under byggnadsnämndens möte den 24 januari, väntas beslut fattas om planen för Oxbacken ska ut på samråd och att en ny detaljplan antas för Bjurhovda med fler bostäder och lokaler i centrum.

- Planen för Oxbackens centrum kommer att skapa möjligheter att utveckla fler bostäder i ett mycket centralt och attraktivt läge. Den nya bebyggelsen kommer när den står färdig att upplevas som en ny entré till stadskärnan och en förlängning av innerstaden, berättar Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.

Planen ger möjlighet till omkring 180 nya lägenheter och utveckling av områdets vårdcentral och kyrka. Ett nytt parkeringshus är tänkt att samla områdets parkering i en yteffektiv lösning som minskar genomfartstrafik och ger utrymme till fler grönytor. I bottenplanen på de nya bostadshusen och parkeringshuset finns plats för samlingslokal, handelsverksamhet och kontor. Ett nytt torg, som ersätter det befintliga, föreslås. Trafikmiljön är tänkt att vara anpassad till fotgängarna och områdets genomgående gata Almelundsgatan dimensioneras för enkelriktad biltrafik och utformas som ett gångfartsområde.

Byggnadsnämnden väntas besluta om att planen för Oxbackens centrum går ut på samråd så att västeråsarna får vara med och ge synpunkter på planförslaget och att detaljplanen för Bjurhovda centrum antas.

- Vi ser mycket positivt på att Bjurhovda utvecklas. Tack vare planen kan ett nytt centrum i Bjurhovda utvecklas, säger Lars Kallsäby, ordförande byggnadsnämnden.

Detaljplanen skapar förutsättning att bygga ca 100 nya bostäder i flerbostadshus med möjlighet till lokaler i bottenvåningen i ett av flerbostadshusen. Där finns utrymme för en blandning av olika verksamheter i centrum som butiker, kontor, restauranger och gym.

Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 24 januari klockan 12.30 i rum A407a.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 24 januari klockan 10.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås