Gå direkt till innehåll
Illustration, Käringbacken 1 och del av Västerås 2:70, fotomontage siktlinje från Köpingsvägen.
Illustration, Käringbacken 1 och del av Västerås 2:70, fotomontage siktlinje från Köpingsvägen.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Två detaljplaner med fokus på nybyggnation av bostäder

Byggnadsnämndens möte på torsdag väntas fokusera på nybyggnation av bostäder då två större detaljplaner tas. Den ena detaljplan gäller Käringbacken 1 och del av Västerås 2:70, Vasastaden och den andra detaljplanen gäller Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand. Detaljplanerna omfattar cirka 1090 lägenheter.

Efter flera förfrågningar om förädling inom Oxbackens centrum tog stadsbyggnadsförvaltningen fram ett planprogram som byggnadsnämnden godkände juni 2016. Under byggnadsnämndens möte förväntas den första detaljplan i området att antas. Detaljplanen förordar bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen.

Ut mot Köpingsvägen föreslås en byggnad i sex våningar och in mot kvarteret, fem våningar. Planområdet får en kvartersstruktur som är sluten mot Köpingsvägen för att kunna skapa en ljuddämpad innergård. Kvarteret öppnar sedan upp sig mot Sundemans backe i söder. Exploateringen kommer inte att inverka på Sundemans backes värdefulla miljö och växtlighet.

Planförslaget för Käringbacken förändrades när det gäller gestaltning, byggnadsgestaltning av takformer, utformning och materialval efter samrådet utifrån de synpunkter som då kom in.

Totalt planeras det för ca 90 lägenheter inom planområdet.

Detaljplan för Förseglet 1, skapar förutsättningar för att förverkliga en viktig del av Västerås Mälarstaden. Läget i närheten till kajen vid Kraftverkshamnen, Mälarparken, Notuddsparken och Poesiparken, ger platsen unika förutsättningar. Planen ger byggrätter för cirka 1000 lägenheter, en förskola och en gemensam parkeringsanläggning.

Marken idag är till stora delar ianspråktaget med byggnader och hårdgjorda ytor. Öster om planområdet breder Mälarparken ut sig. Det södra hörnet av fastigheten ansluter mot det blivande grönstråket med den nya lekplatsen Poesiparken mellan Mälarparken och Notuddsparken.


Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte, torsdagen den 23 november 12.30 i A407a.

Nämnden börjar klockan 13.00 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Hans Larsson, planchef i Västerås stad, 076-569 03 44.

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås