Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Sällskapet Arosbröderna överlämnar donation för nytt offentligt konstverk

Den 24-31 maj 2023 firar vi att Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, fyller 400 år. Jubileumsfirandet uppmärksammar vilken betydande stad Västerås har varit, är och fortsätter att vara för jämlik skolgång i Sverige. Ett av huvudprojekten i firandet är ett nytt konstverk, Lekplatsen av Ann-Sofi Sidén. Initiativet till konstprojektet har tagits av Sällskapet Arosbröderna, som den 9 juni överlämnar en donation till Västerås stad för att möjliggöra genomförandet av konstverket.

Sällskapet Arosbrödernas donation på cirka 1 miljon kronor överlämnas till Västerås stadsdirektör Helene Öhrling under skolavslutningsceremonin för Rudbeckianska gymnasiets elever som avslutat sitt första år, den 9 juni 2022. Media hälsas välkomna att närvara.

Tid: klockan 8.30-9.15
Plats: Rudbeckianska gymnasiet, i byggnaden Hallskolan

Närvarande den 9 juni från Arosbröderna är bland annat ordföranden Sören Hedström och förre ordföranden och sällskapets projektledare för 400-årsjubileet, Per-Erik Wallin. Från Västerås stad medverkar förutom Helene Öhrling även Henrik Pettersson, rektor för Rudbeckianska gymnasiet.

Initiativ från Sveriges äldsta skolförening
Sällskapet Arosbröderna är Sveriges äldsta skolförening, och har sedan starten 1902 bestått av tidigare elever vid Läroverket i Västerås, idag Rudbeckianska gymnasiet. Vid 300-årsjubileet 1923 uppfördes bronsskulpturen Johannes Rudbeckius av konstnären Carl Milles på Domkyrkoplan, även då i samverkan med Sällskapet Arosbröderna.

- Det är glädjande att ha kunnat ta initiativ till, och också bidra ekonomiskt, till att ett minnesmärke kommer på plats i maj nästa år inför vår skolas och Sveriges äldsta gymnasiums 400-årsjubileum, säger förre ordföranden och Sällskapet Arosbrödernas projektledare för 400-årsjubileet, Per-Erik Wallin. Speciellt glädjande är att konstverket fokuserar på ungdom och på Västerås som skolstad.

Ny symbol för kunskap och bildning
Konstverket Lekplatsen av Ann-Sofi Sidén kommer att placeras mellan domkyrkan och biblioteket, som är den plats där läroverkets ursprungliga skolhus fanns fram till mitten av 1800-talet. Skulpturen föreställer två unga kvinnor på styltor som sträcker sig mot varandra över den stenmur som redan finns på platsen. Konstverket knyter an till jubileets syfte - att lyfta allas rätt till utbildning och utbildningens betydelse för att bygga välfärd.

- Rudbeckianska gymnasiet är hjärtat i Västerås rika historia som bildningstad. Arosbrödernas donation innebär att vi får på plats ett konstverk som fångar skolans roll i staden, där eleverna håller Rubeckianska evigt ung trots att vi snart firar dess 400-årsdag, säger kulturnämndens ordförande Markus Lindgren (MP).

- I snart hundra år har Johannes Rudbeckius staty stått utanför domkyrkan, som en symbol för kunskap och bildning. Arosbrödernas donation är ett verkligt gott exempel på hur vi bygger staden genom samverkan. Donationen går till något som är beständigt, precis som kunskap, och ska under kommande år påminna oss om vikten att skapa tillsammans, säger Västerås stadsdirektör Helene Öhrling.

Mer information om konstverket och jubileet finns på vasteras.se: Rudbeckianska 400 år – Sveriges äldsta gymnasium firas med ett nytt konstverk - Västerås (vasteras.se)

Om Sällskapet Arosbröderna
Sällskapet Arosbröderna grundades 1902 och landets äldsta skolförening firar därmed nu 120-årsjubileum. Sällskapet med cirka 400 medlemmar är fortfarande livaktigt och ordnar flera gånger per år sammankomster för medlemmarna i Stockholm och i Västerås.

Sedan starten har man på olika sätt stöttat sin gamla skola, Västerås Högre Allmänna Läroverk, nu Rudbeckianska gymnasiet och elever där. Årligen delas stipendier ut, och exempel på gåvor till skolan är finansiering av klockstapeln, skolfanor, byster på skolans främsta elever mm. Arosbröderna fanns också med vid de senaste jubileerna 1923 och 1973.

Kontakt
Per-Erik Wallin, Arosbröderna
Telefon: 0708-33 95 97

Vid frågor gällande jubileumsfirandet:
Mats Lindskog, Kommunikationsdirektör, Västerås stad
Telefon: 021-39 25 66

Vid frågor gällande konstnärliga gestaltningen:
Linda Wallenberg, Intendent offentlig konst, Västerås stad
Telefon: 021-39 80 15

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås