Gå direkt till innehåll
Åren 2016-2018 genomför Västerås stad flera projekt som rör den framtida utvecklingen i stadsdelarna. Det handlar om social hållbarhet, trygghet och den fysiska miljöns utveckling.
Åren 2016-2018 genomför Västerås stad flera projekt som rör den framtida utvecklingen i stadsdelarna. Det handlar om social hållbarhet, trygghet och den fysiska miljöns utveckling.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Så här vill de boende utveckla Skallberget, Nordanby, Tunby och Vega

Hur kan vi förbättra barnens miljöer, trafiksituationen, grönskan, mötesplatserna och bostäderna?Tisdag den 25 april klockan 18.00-20.30 på Karlfeldtsplatsen 12 anordnas ett stormöte där en workshop hålls om stadsdelens framtida utveckling. Resultaten kommer att användas som inspel till underlag för fortsatt planering och utveckling av stadsdelen, med fokus på bebyggelse, kulturmiljö och de gröna värdena.

Västerås stad har via en inbjudan i brevlådan bjudit in boende från Skallberget, Nordanby, Tunby och Vega till ett stormöte. Under mötet kommer vi även att bilda en mindre grupp som vid tre tillfällen under april och maj får möjlighet att arbeta vidare med att beskriva dagens problem och ta fram en lista med prioriterade åtgärder. Åtgärderna kommer sedan att genomföras under sommaren och hösten 2017

Tid och plats
Tisdag 25 april klockan 18.00 - 20.30 i möteslokalen Karlfeldtsplatsen 12,
mellan Coop och Skallbergskrogen.
­­­På mötet finns det möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till stadens representanter. Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck finns på plats.

För mer information:
Mikael Forsberg, stadsbyggnadsförvaltningen, delprojekt stadsdelsanalys,
021-39 12 23, mikael.forsberg@vasteras.se
Jimmy Heimersson, teknik- och fastighetsförvaltningen, delprojekt trygghet,
021-39 16 34, jimmy.heimersson@vasteras.se
Ann-Cathrine Linér, processledare för arbetet med social hållbarhet,
021-39 84 07, ann-cathrine.birgitta.liner@vasteras.se

Om projekt Skallberget
Åren 2016-2018 genomför Västerås stad flera projekt som rör den framtida utvecklingen i Skallberget, Nordanby, Tunby och Vega. Det handlar om social hållbarhet, trygghet och den fysiska miljöns utveckling. De boende har fått möjlighet attgenom en enkät påverka hur vi ska arbeta med tryggheten och den sociala hållbarheten i områdena. Diskussionen handlar bland annat om hur utemiljön kan förbättras vad gäller bland annat barns miljöer, trafik, grönska, mötesplatser och bostäder/bebyggelse.

Mer om projektet Skallberget finns på Västerås stads webbplats www.vasteras.se/skallberget

Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås