Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Ny plan mot mutor, jäv och korruption

Under byggnadsnämndens möte den 26 oktober föreslås en ny internkontrollplan för 2018 att antas. Den nya internkontrollplanen behandlar bland annat frågor om hur byggnadsnämnden och stadsbyggnadsförvaltningen ska arbeta emot mutor, jäv och korruption.

Internkontroll och riskanalys är en del av styrsystemet i Västerås stad och finns beskrivet i kommunallagen, som ställer krav på att kommunen systematiskt ska arbeta med internkontroll dokumenterad och beslutad i en internkontrollplan.

Stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp har tagit fram en ny internkontrollplan genom att se över verksamhetsanalys och riskanalys. En ny risk har identifierats och några av de tidigare risker och behandlingsplanerna har kompletterats och uppdaterats. Slutligen har de risker som bedömts viktigast att löpande kontrollera valts ut till internkontrollplan för byggnadsnämnden 2018.

Under 2017 har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat med utbildning för personalen för att förebygga korruption och muta. Ett utbildningstillfälle har hållits tillsammans med Teknik- och fastighetsförvaltningen med Institutet mot mutor. Alla medarbetare på förvaltningen har också fått foldern ”Korruption, muta – ekonomisk brottslighet Berör det mig?”.

- För oss är detta en förtroendefråga. Invånarna ska kunna lita på oss och att vi tar ansvarsfulla beslut fria från påverkan, säger Lotta Lindstam, direktör för stadsbyggnadsförvaltningen.

- Som anställd och förtroendevald får man aldrig missbruka sin ställning. Vi ska inte ens kunna misstänkas för att låta oss påverkas av förmåner från utomstående. Förtroendet för vår saklighet och opartiskhet får inte rubbas. Ett skadat förtroende är mycket svårt att reparera, avslutar Lars Kallsäby, ordförande byggnadsnämnden.

Under detta möte fokuserar byggnadsnämnden mer på informationsärenden än beslutsärenden.


Välkommen på pressträff torsdagen den 26 oktober 12.30 i A407a

Nämnden börjar klockan 13.00 i Stadshuset i Västerås.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076-569 04 31.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås