Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Möt politikerna inför byggnadsnämndens möte

Fortsatt utveckling av Bäckby och stadsdelens centrum och mötesplatser. Detaljplan för del av Råby samt de sju ortsanalyser som planeras att genomföras innan sommaren och till hösten. Detta och mycket mer förväntas byggnadsnämnden ta beslut om under torsdagens möte.

Arbetet med utvecklingen av Bäckby centrum är nu ett steg närmare sitt mål. Under byggnadsnämndens möte väntas nämnden besluta att den aktuella detaljplanen skickas ut på granskning. Ett av syftena med detaljplanen är att pröva möjligheten att komplettera den befintliga bebyggelsen i Bäckby centrum och att stärka stadsdelens centrum, skola och övriga mötesplatser. Detaljplaneförslaget som presenteras under nämndens möte är en utveckling av de tankar och idéer som framkom i den dialogprocess med stadsdelens invånare, företagare, föreningar och fastighetsägare som Västerås stad genomförde under framtagandet av ett planprogram för stadsdelen 2011 och 2012.

Detaljplaneförslaget har plats för 400 nya bostäder i olika upplåtelseformer. I planen har husen entréer mot gatan som minskar ödsliga baksidor och skapar tryggare parker, gator och torg med inblickar mot gröna lummiga bostadsgårdar.

Byggnadsnämnden tar också beslut om vilka de nya gatunamnen blir i Bäckby. Under samrådet fick invånare rösta om de ville att de nya gatorna skulle ha namn efter former, ädelstenar eller färger.

Liksom i Bäckby är området kring fastigheten Kornknarren 1 och den tidigare Stenkumlaskolan och Råbyskogens östra del, på väg att utvecklas. Denna plats upplevs av många som otrygg och övergiven idag. Detaljplanen, som byggnadsnämnden väntas ta beslut om, innehåller förslag om att platsen görs om och får sju fristående punkthus anpassat till Råbyskogen och dess värden. I området planeras för 260 lägenheter, äldreboende och förskola.

För att ta reda på hur de som bor och verkar på orterna Tillberga, Orresta, Tortuna, Dingtuna, Barkarö, Irsta och Gäddeholm upplever sina orter väntas byggnadsnämnden ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag genomföra ortsdialoger. Invånarnas synpunkter behöver komma med i Västerås stads planering för en hållbar samhällsutveckling och för att rätt utveckla och förbättra orten för dess invånare.


Välkommen på pressträff torsdagen den 26 april 12.30 i rum A407a. Vänligen anmäl dig till: amanda.wallen@vasteras.se senast den 26 april 09.00

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Tomas Persson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås