Gå direkt till innehåll
Lenny Hallgren, direktör kultur- idrotts och fritidsförvaltningen, skriver under MBU, människan bakom uniformen. På bilden syns också representanter från andra medverkande aktörer.
Lenny Hallgren, direktör kultur- idrotts och fritidsförvaltningen, skriver under MBU, människan bakom uniformen. På bilden syns också representanter från andra medverkande aktörer.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: MBU, människan bakom uniformen


Västerås stad startar en satsning på en metod som kallas MBU, människan bakom uniformen. Det handlar om att ungdomar får lära känna personer som jobbar med samhällsstödjande yrken. Fredag 13 oktober bjuds media in för att få veta mer om metoden.

Ett antal ungdomar i Västerås kommer under en längre period att få delta i olika aktiviteter för att få lära känna personer som jobbar med samhällsstödjande yrken. De får lära sig mer om hur samhället kan fungera som bäst när vi tar ansvar för det tillsammans. Metoden kallas MBU, människan bakom uniformen. 13 oktober genomförs ett startmöte, då är medias representanter välkomna att träffa flera av aktörerna.

Tid: 13 oktober 16.00

Plats: Västerås kongress, plan 3

Närvarande: Representanter från

 • Västerås stad
 • Lokalpolisområde Västerås
 • Räddningstjänsten Mälardalen
 • Ambulanssjukvården Region Västmanland
 • Svealandstrafiken
 • Bostads AB Mimer
 • Securitas AB

Ungdomar från Enköping som tidigare deltagit i MBU kommer också att delta, och representanter från Enköpings kommun.

Mer information om startmötet:

Joanna Jonasson, strateg stadsledningskontoret Västerås stad

Telefon: 021-39 40 32

Mejl: joanna.jonasson@vasteras.se

Mer information om MBU, människan bakom uniformen:

Det är Göteborgs stad som har utvecklat konceptet MBU, människan bakom uniformen, och det används i många kommuner i Sverige idag. Nu kommer det även till Västerås, när Västerås stad samarbetar med följande organisationer kring MBU. Aktörerna är:

 • Lokalpolisområde Västerås
 • Räddningstjänsten Mälardalen
 • Ambulanssjukvården Region Västmanland
 • Svealandstrafiken
 • Bostads AB Mimer
 • Securitas AB

Från Västerås stad deltar fältande socialsekreterare.

Västerås stad samverkar med de andra organisationerna kring vilka ungdomar som erbjuds att vara med i satsningen. Vi kommer att prata om att metoden finns, i vår pågående öppna verksamhet som till exempel på fritidsgårdar, skolor med mera. Ungdomarna kommer själva att få anmäla sig.

Det hela börjar med startmötet den 13 oktober 2023. Därefter kommer rekrytering av ungdomar att ske och under våren 2024 genomförs den första MBU-omgången. Då kommer olika aktiviteter att genomföras, som till exempel:

 • Brandkunskap och rökdykning hos räddningstjänsten
 • Besök på polisstationen
 • Besök hos ambulanssjukvården
 • Träffa medarbetare från Securitas

Flera andra städer har genomfört MBU under flera år. En del av de ungdomar som genomgår MBU-konceptet blir så kallade MBU-ambassadörer. Kommunen bibehåller kontakten med dem och de får till exempel vara delaktiga i planeringen av nästa MBU-omgång. De kan också fungera som dialogyta för kommunen när vi behöver komma i kontakt med ungdomar i en viss stadsdel. Det finns också exempel där ungdomarna väljer att söka sig till yrken som de provat på i MBU. På andra ställen i Sverige har man sett både tillitsskapande och våldsreducerande effekter.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås