Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Information om ny e-tjänst för byggärenden och byggnadsnämndens april sammanträde

På byggnadsnämndens möte på torsdag kommer nämnden att informeras om den nya e-tjänsten för byggärenden. Nämnden har ändrad tid till förmiddag för aprilmötet, vilket ger möjligheter till att ställa frågor på övriga ärenden som byggnadsnämnden har behandlat.

Västerås stad lanserar den 20 april en e-tjänst för byggärenden. I samband med detta introduceras även funktionen Bygglots dit invånare och företag kan ställa frågor om tillstånd och ansökningar. Initiativet till att ta fram funktionen Bygglots kommer från Claes Kugelberg (M), som har lämnat in en motion om detta. Kommunfullmäktige har gett byggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med Kontaktcenter inrätta funktionen, enligt motionen.

– Västerås är en stad som utvecklas och växer, vi blir fler och vi kommer att behöva bygga många bostäder och lokaler framöver. Därför vill Västerås stad nu förenkla byggprocesserna för invånare och företag genom en e-tjänst för byggärenden, berättar byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby.

I den interaktiva e-tjänsten ges vägledning om vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas in. Tjänsten kommer underlätta för den sökande att skicka in kompletta ärenden och därmed underlätta en smidig handläggning. Ritningar och andra handlingar skickas digitalt via e-tjänsten. Under ärendets gång sker kommunikationen mellan handläggare och den sökande kring eventuella kompletteringar via e-tjänsten. När något nytt hänt i ärendet får man meddelande om detta via sms eller e-post.

E-tjänsten är tillgängliga dygnet runt. Vill man ha stöd eller svar på frågor kan man under kontorstid ringa till Bygglots.

– Invånare och företagare kommer att kunna få hjälp och svar på sina frågor via Bygglots. De kan också själva fylla i handlingar och göra sitt ärende via e-tjänsten. Med Bygglots och den nya e-tjänsten tillsammans kommer byggprocesserna löpa på smidigare, säger bygglovschef Vesna Kranjec.

Välkommen att delta i ett öppet pressmöte klockan 13.00–13.30torsdag den 6 april i sal A407c i Stadshuset i Västerås. Ni är även välkomna att delta i nämndens öppna del klockan 08.30 samma dag.

Det finns möjlighet att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:
Lars Kallsäby, ordförande byggnadsnämnden.
Staffan Jansson, förste vice ordförande byggnadsnämnden.
Claes Kugelberg, andre vice ordförande byggnadsnämnden.
Vesna Kranjec, bygglovchef
Björn Anderfjäll, projektledare
Lucas Femtler Reuterstig, projektledare för införande av Bygglots

För mer information:
Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076-569 04 31

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås