Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Här planeras nya bostäder i centrum

På byggnadsnämndens sammanträde tisdag den 31 maj kommer detaljplan för Hulte 3 och Högne 2 att presenteras. Planens syfte är att pröva möjligheterna att bygga ut två kvarter i centrum med bostäder, parkering och centrumändamål.

Det befintliga parkeringshuset i kvarteret Högne byggs på med ytterligare 2 våningar och byggs runt utanpå med smålägenheter. På taket byggs radhus i 2 våningar. Det blir totalt cirka 65 lägenheter. I kvarteret Hulte planeras ett 16-våningshus och ett 6-våningshus med totalt cirka 125 lägenheter. Planförslaget är klart för en samrådsremiss.

Planärendena behandlas på byggnadsnämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 11.30 tisdag 31 maj i stadshuset i rum A402. Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande Byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande Byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande Byggnadsnämnden

Hans Larsson
Planchef, Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad

Marie Ahnfors
Planarkitekt Västerås stad

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad,
076-569 04 31

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås