Gå direkt till innehåll
I Kopparlunden tas totalt fyra detaljplaner tas fram innan området är färdigplanerat.
I Kopparlunden tas totalt fyra detaljplaner tas fram innan området är färdigplanerat.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Detaljplan för Kopparlunden och Kristiansborgsskolan samt granskning för Skiljebo

På torsdagens möte väntas byggnadsnämnden ta beslut om att skicka den tredje detaljplanen för Kopparlunden, Kopparlunden Syd, på samråd.

-Det har varit ett stort engagemang under samråden för de första detaljplanerna och det hoppas vi fortsätter, säger Lars Kallsäby byggnadsnämndens ordförande.

Planen föreslår cirka 800 nya bostäder, en förskola, kontor, verksamheter, torg och parker. Planen beskriver hur Arvidverkstadens och Emausverkstadens karaktär ska bevaras och hur de även i fortsättningen kommer att vara tongivande för gestaltningen i området. Emausverkstaden ska anpassas till nya funktioner och därför föreslås en rivning av mittenskeppet. Planen föreslår också en påbyggnad på Arvidverkstaden samtidigt som byggnaden ska återställas till ursprungligt skick.

-Detaljplanerna i Kopparlunden har gjorts med utgångspunkten att alla byggnader som har kulturhistoriskt värde ska kunna finnas kvar. Detaljplanerna gör det också möjligt att skapa mer grönska inom området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

-Det är spännande att följa den debatt som redan finns om området i media som delvis gäller arkitekturen på det nya byggnader som ska komma till. Här kan det vara på sin plats att påminna om att illustrationerna som finns i planerna endast är exempel på hur det skulle kunna se ut. I detaljplanen finns bland annat bestämmelser om vad, var och hur mycket som får byggas samt vad som ska bevaras. Det finns också ett ramverk om utformning, ett gestaltningsprogram, men hur husen verkligen kommer att se ut bestäms i samband med efterföljande bygglovsskeden, avslutar Carl Arnö.

Detaljplanen för Kristiansborgsskolan föreslår att det ska byggas studentbostäder i en del av fastigheten. På torsdag väntas planen skickas på samråd.

På nämnden väntas också beslut om att skicka detaljplanen för Skiljebo på granskning. Planen innebär nya bostäder och en ny aktivitetspark och har varit ute på samråd. Efter att alla synpunkter tagits om hand har planen ändrats något – bland annat föreslås att aktivitetsparken ska bli större. I parken kommer det att finnas till exempel hinderbanor och ytor för dans, bollspel och gruppträning. Aktivitetsparken ska bli en modern idrottsanläggning som uppmuntrar till rörelse, och utformningen ska ta hänsyn till olika önskemål och behov.

Välkommen på pressträff inför byggnadsnämndens möte torsdagen den 26 klockan 12.30 i rum A407a.

Allmänhetens frågestund hålls i Röda rummet klockan 13.00. Nämndens sammanträde startar klockan 13.15 i A491.

Vänligen anmäl om du kommer på pressträffen till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 26 september klockan 10.00.


Inbjudna politiker att medverka på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

Mer information: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se


Mer om Kopparlunden – så vill vi att området utvecklas

Kopparlunden har en central plats i Västerås industrihistoria. Detta industriella kulturarv vill Västerås stad och fastighetsägare i området bevara och lyfta fram. Samtidigt vill vi skapa en levande, blandad och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Samspelet mellan historian och framtiden är en central fråga i projektet. Utvecklingen i Kopparlunden kommer bidra till att Västerås får en mer levande innerstad och att Västerås roll som en attraktiv och växande regionstad stärks. Detta med bland annat nya mötesplatser, besöksmål, arbetstillfällen och bostäder med gångavstånd till stadskärnan. Målet är att området ska bli riktigt attraktivt och spännande för dagens och framtidens västeråsare liksom besökare. I Kopparlunden ska totalt fyra detaljplaner tas fram. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Genom spännande samarbeten, mod och handlingskraft skapar vi en stad att vara stolt över. Västerås, staden där allt är möjligt. Staden utan gränser!

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås