Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Delredovisning av ortsdialoger för byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningen under året genomfört ortsdialoger på sju av Västerås serviceorter. Intresset har varit stort på de olika orterna och under byggnadsnämndens möte redovisas dialogen som hölls i Tortuna i maj.

– Genom ortsdialogträffarna som hållits i Dingtuna, Barkarö, Skultuna, Tillberga, Orresta, Tortuna och Irsta har vi skapat en kunskap om hur de som bor och verkar i de olika serviceorterna upplever situationen och vilka utvecklingspotentialer som de ser. För stadsbyggnadsförvaltningen blir detta en god och viktig grund att arbeta vidare med, säger Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande.
Ytterligare en ortsdialog är inplanerad att hållas i Gäddeholm.

På markytan som tidigare upptogs av Vegagrillen och parkeringar väntas byggnadsnämnden ge bygglov till ett helt nytt bostadskvarter med 53 lägenheter. I planen för området finns tre sammanbyggda flerbostadshus som bildar ett halvslutet kvarter mot Köpingsvägen/Västmannagatan och som öppnar sig mot parken, Sundemans backe.
– Tillsammans med planerad bebyggelse på Oxbacken kommer det nya bostadskvarteret att förstärka en förlängning av centrum västerut utmed Köpingsvägen, säger Carl Arnö stadsbyggnadsdirektör.

I somras orsakade några av de planerade byggnationerna av bostäder och en förskola på Skallberget mycket diskussioner. Nu har den tidigare detaljplanen delats och det nya förslaget som byggnadsnämnden ska ta ställning till under mötet gäller endast en förskola. Den största förändringen är en ny planavgränsning, övriga ändringar är i form av förtydliganden, kompletteringar och korrigeringar. Förskolan ska utformas för att smälta in i områdets karaktär och arkitektur.

Välkommen på pressträff torsdagen den 13 december klockan 12.30 i rum A407a.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 13 december klockan 09.00.

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Jonas Cronert
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59
e-post: carl.arno@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås