Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Beslut om den första skolan och förskolan i Gäddeholm väntas

Under byggnadsnämndens möte behandlas bygglov för den första skolan och förskolan i Gäddeholm, på fastigheten Betesmarken 40. Men även ett bygglov för nybyggnation av en skola i Irsta Kyrkby. Samtidigt väntas den tidigare Gideonsbergsskolan få nytt användningsområde med lägenheter och en förskola.

Den föreslagna skolbyggnaden i Gäddeholm föreslås bli i två plan och få fasader i grått, rött och gult tegel. Taket föreslås bli ett sadeltak med röd falsad plåt som taktäckningsmaterial. Förutom skolbyggnaden tillkommer även tre förrådsbyggnader som får fasader i gul träpanel, de är tänkta att placeras i anslutning till skolbyggnaden.

Byggnadsnämnden väntas även ta beslut om bygglov för nybyggnation av en skola på fastigheten Irsta Kyrkby 7:2. Redan idag finns skolbyggnader på fastigheten, dessa kommer i olika etapper att ersättas av nya skolbyggnader. De nya skolbyggnaderna kommer inrymma en restaurangdel, en administrativ del och undervisningslokaler för F-6. De består av fem boxar där varje box rymmer en egen funktion. Byggnaden blir i två våningar och får fasader i tegel och träpanel. Dagens skolgård kommer att användas under byggnationen av skolbyggnaden och ytor för utevistelse för elever och skolpersonal kommer till viss del att bli begränsade under byggtiden.

Samtidigt väntas den tidigare Gideonsbergsskolan på fastigheten Kungsljuset 2, få bygglov och rivningslov för att få ett nytt användningsområde och blir lägenheter samt en förskola. Ansökan om bygglov innebär även en utvändig ändring av byggnaden med nya balkonger och entrépartier som tillförs byggnaden samt nybyggnad av fyra stycken cykelförråd.

Välkommen på pressträff tisdagen den 27 mars 12.30 i A407a.

Nämnden börjar klockan 13.00 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Tomas Persson, T f stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås