Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Barnrättsverktyget

Västerås stad har lanserat ett nytt barnrättsverktyg som alla medarbetare som jobbar med barn ska kunna använda. Media är välkomna till kommunfullmäktigefoajén i stadshuset den 22 juni klockan 11.00 där ansvariga berättar mer om barnrättsverktyget.

-Barnkonventionen har varit lag i Sverige sedan 2020 och med hjälp av det här barnrättsverktyget ligger Västerås stad i framkant med hur vi arbetar för att barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet alltid ska finnas med i beslut som direkt eller indirekt berör barn, säger Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden.

Barnrättsverktyget riktar sig till Västerås stads medarbetare som utreder eller fattar strategiska beslut som rör barn direkt eller indirekt men verktyget ger också vägledning för den medarbetare som fattar individuella beslut som rör barn. Barnrättsverktyget finns tillgängligt för Västerås stads alla medarbetare på stadens intranät som heter Insidan.

Nu bjuds media in till pressträff för att få information om verktyget.

Tid:

Klockan 11.00 torsdag 22 juni

Plats:

Kommunfullmäktigefoajén stadshuset

Medverkande:

Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Maria Schillaci, strateg barnrätt & demokrati stadsledningskontoret

Mer om Västerås stads barnrättsverktyg:

Barnrättsverktyget består av tre metoder för att bedöma barnets bästa. Metoderna innehåller instruktioner som steg för steg hjälper medarbetaren att bedöma barnets bästa. Barnrättsverktyget ger exempel på i vilka typer av ärenden de olika metoderna är aktuella. Medarbetaren behöver alltid göra en egen bedömning av vilken metod som är lämplig och rimlig. När medarbetarens utredning väl är genomförd kommer det viktigaste steget – att se till att kunskapen om barnets bästa blir en del av det fortsatta arbetet.

Det är inte alltid lätt att avgöra om och hur ett ärende berör barn. Vissa frågor är självklara - till exempel när det kommer till frågor om förskolan eller fritidsklubbar - medan andra frågor rör barn på ett mer indirekt sätt. Det är viktigt att fundera igenom detta ordentligt innan medarbetaren väljer på vilket sätt barnets bästa så synliggöras och vilken av metoderna som passar just detta ärende.

Alla beslut som påverkar barn direkt eller indirekt ska gå i linje med barnkonventionslagen. Det innebär att barnets eller barnens bästa ska prövas och vägas in det i beslutet. Barnets bästa ska integreras med det arbete som redan görs.

Kontaktpersoner:

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Telefon: 070-320 41 61

Maria Schillaci

Strateg barnrätt & demokrati

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-393336

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås