Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: 270 möjliga nya bostäder i Dingtuna

Byggnadsnämnden väntas besluta att detaljplanen för Österby 1:2 Dingtuna, ska skickas ut på samrådsremiss. Det är ett steg närmare för Dingtuna att kunna få upp emot 270 nya bostäder. Det planerade området är den största samlade nybyggnationen sedan lång tid i samhället.

Den föreslagna nya bebyggelsen, med nya cykel- och gångvägar kommer knyta ihop samhället Dingtunas två delar. Planen ger möjlighet att bygga en blandning av enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Beroende på vilka boendeformer som väljs kan upp till 270 bostäder byggas inom området. Planen ger också möjlighet till byggnation av förskola eller skola, grupp-bostad eller äldreboende.

Byggnadsnämnden väntas ge bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor på fastigheten Ateljén 2 i Erikslund. Fastigheten är en obebyggd tomt norr om E18 och söder om Ateljégatan. Byggnaden uppförs i två våningar med fasader med stora glaspartier. De övriga fasaderna kläs med svart skiffer och på taken placeras solcellspaneler. På tomten planteras sedumväxter, plattsatta gångytor, granitblock och bänkar av gabion mot Ateljégatan. I söder mot E18 placeras parkering och i öster bevaras en stor del av naturmarken.

Byggnadsnämnden kommer under sitt möte även att behandla tolv stycken detaljplaner.


Välkommen på pressmöte torsdag 15/6 kl. 12.30 i rum A407. Nämnden börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset, Västerås.


Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Lotta Lindstam, direktör, stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076-569 04 31.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås