Gå direkt till innehåll
Förslaget på tillbyggnad av Västerås kongresscentrum visar en fasad som ger liv och ljus till gångstråken längs gator och torg i närheten. Illustration: Archus
Förslaget på tillbyggnad av Västerås kongresscentrum visar en fasad som ger liv och ljus till gångstråken längs gator och torg i närheten. Illustration: Archus

Pressmeddelande -

Planer på tillbyggnad av Västerås kongresscentrum och nytt verksamhetsområde norr om Tunbytorp

Planer på tillbyggnad av Västerås kongresscentrum

På onsdag väntas byggnadsnämnden i Västerås stad besluta om samråd för en ny detaljplan i kvarteret Njord i centrala Västerås.

Den nya detaljplanen gäller hörnet mellan Kopparbergsvägen och Munkgatan. Planen gör det möjligt att bygga på och till Västerås kongresscentrum med upp till 8000 kvadratmeter. Tanken är en blandning av bostäder, kontor och olika centrumverksamheter. I förslaget illustreras en hög byggnad med 10 våningar som präglas av glas och trä. Den befintliga fasaden kan idag uppfattas som relativt mörk och livlös. I den nya planen är tanken att fasaden istället ska ge liv och ljus till gångstråken längs gator och torg i närheten.

– De illustrationer som vi har fått se är verkligen lovande. Projektet kommer att lyfta den här delen av stadskärnan så den blir mer levande, ljusare och tryggare. Samtidigt blir också entrén för dem som kommer med tåget mycket mer välkomnande och spännande, säger Jonas Cronert, byggnadsnämndens vice ordförande.

Planer på nytt verksamhetsområde norr om Tunbytorp

Byggnadsnämnden väntas också besluta om uppdrag för en ny detaljplan för verksamhetsmark norr om Tunbytorp. Här ska vi titta närmare på möjligheten att planera marken för näringsliv och företag samt bygga en ny anslutning direkt till riksväg 56. Här planerar också Trafikverket planerar en ny rondell vid infart till Hökåsen.

–Det är ett stort område som vi nu ska börja planlägga och vi är bara i början av en lång process. Här finns möjlighet att ge Västerås ett tillskott på 114 hektar ny verksamhetsmark, vilket är väldigt välkommet och viktigt för många av våra företag som växer. Dessutom vet vi att många nya etableringar står på kö, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte 17 november börjar klockan 13.00 och hålls i Kommunfullmäktiges sessionssal.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Jonas Cronert (S), vice ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 37, mejl:
jonas.cronert@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl:
carl.arno@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås