Gå direkt till innehåll
Illustration som visar hur det nya bostadshuset vid Dingtuna torg kan se ut. Förslaget kan komma att justeras en del under arbetets gång. Bild: EGA Architects.
Illustration som visar hur det nya bostadshuset vid Dingtuna torg kan se ut. Förslaget kan komma att justeras en del under arbetets gång. Bild: EGA Architects.

Pressmeddelande -

Plan för nya bostäder i Dingtuna centrum väntas antas på byggnadsnämnden

På torsdagens byggnadsnämnd väntas bland annat beslut om antagande för en detaljplan som visar hur Dingtuna centrum kan utvecklas med 30 nya lägenheter.

Planen, detaljplan 1964, visar hur ett flerbostadshus i tre våningar med cirka 30 lägenheter kan byggas vid Dingtuna torg. Planen gör det också möjligt för verksamheter i bottenplan, som till exempel restaurang eller frisör. Lägenheterna är tänkta att hyras ut till dem som är över 65 år. Planen föreslår också att byggnaderna placeras på ett sätt som ska stärka torgkänslan samtidigt som det finns möjlighet för en privat innegård.

–Det här är bland annat bra för att förstärka känslan av ett centrum i Dingtuna, säger byggnadsnämndens ordförande Thomas Karlsson.

–Det finns ett behov av att få fram fler boendeformer i Dingtuna och den här planen bidrar till det, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte den 15 december börjar klockan 13.00 i Fullmäktigesalen. Mötet börjar med allmänhetens frågestund klockan 13.00-13.15.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås