Följ Västerås stad

Personer över 90 år ska lättare få plats på servicehus

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 11:20 CEST

Den 27 augusti fattade äldrenämnden beslut om att avsätta 15 lägenheter åt personer som är 90 år och äldre, utan att biståndsbeslut krävs. Det betyder att personer som har fyllt 90 år och är skrivna i Västerås kan ställa sig i kö för en hyreslägenhet. Lägenheterna kommer att vara fördelade på samtliga servicehus i Västerås med undantag av Parkgården i Tillberga, Oxbacken och Herrgärdet.

De aktuella lägenheterna är vanliga hyresrätter i servicehus. Det betyder att de boende inte har tillgång till riktigt samma service som de som bor i servicehus på biståndsbeslut, till exempel personal dygnet runt. Behöver den boende hemtjänstinsatser ansöker man om det via Västerås stads biståndsenhet. Hemtjänstinsatserna utförs då av personalen på det servicehus man bor på.

"Nu låter vi västeråsare som är 90 år och äldre flytta in på lediga servicehusplatser utan biståndsbeslut. I Västerås har det under flera år varit överskott på servicehusplatser samtidigt som två av tre har fått avslag på sin ansökan om plats. Därför har äldrenämnden fattat detta beslut." Det säger Bengt-Åke Nilsson (L), ordförande i äldrenämnden. Och vi förbereder fler åtgärder för att fler ska kunna flytta in på servicehus, framhåller Bengt-Åke Nilsson.

Kön är i turordning utifrån anmälningsdatum och baseras inte på behov. Förutsättningar för att få en hyreslägenhet i servicehus är att alla i hushållet är 90 år eller äldre och skrivna i Västerås.

Intresseanmälan för en av dessa lägenheter görs genom att registrera sig hos Bostad Västerås, på bostadvasteras.se. Det går också bra att kontakta Bostad Västerås på telefon 021-17 19 50, eller besöka dem på Stora gatan 38. 

Kontakt vid frågor

Erika Barreby, strateg på vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 021-39 18 38, erika.barreby@vasteras.se

Bengt-Åke Nilsson, ordförande äldrenämnden

Telefon: 021-39 13 99, bengt.ake.nilsson@vasteras.se