Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad kunskap mot miljögiftiga båtbottenfärger

Västerås stad har under flera år arbetat för att minska användning av båtbottenfärger i Mälaren. För att öka kunskapen och medvetenheten hos invånarna kommer Västerås stad under våren besöka kommunens båtuppläggningsplatser för att sprida information kring båtbottenfärger, om risker men kanske ännu viktigare, vilka alternativ som finns idag.

– Det är vår förhoppning att öka förståelsen kring risker då man hanterar båtbottenfärger och bidra till att alla lyfter blicken och ser att det finns andra alternativ som kanske fungerar lika bra eller bättre, säger Caroline Söderlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Genom bland annat provtagningar i sediment, mätningar av metaller på båtskrov samt försäljningsstatistik i Västeråsområdet, är det tydligt att det fortfarande finns en felaktig användning av båtbottenfärger i hamnarna i Västerås. Det finns också tecken på att gamla färger på båtskrov läcker ut i Mälaren och bidrar till miljö- och hälsorisker.

Besöken äger rum under mars och april på båtuppläggningsplatserna i Västerås kommun. Bakom initiativet står fastighetskontoret, tekniska kontoret, kultur-idrotts- och fritidsförvaltningen, stadsledningskontoret samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Det finns idag inga tydliga tecken på att Mälaren mår dåligt, men vad ett fortsatt användande och påspädning av de giftiga ämnena innebär i det långa loppet är det ingen som vet. Mälaren är förutom en möjlighet till rekreation med bad och båtliv, yrkesfiske och transporter, också en av våra absolut viktigaste naturresurser i form av dricksvattentäkt. Varje dag förser Mälaren 2 miljoner människor med dricksvatten.

För mer information
Caroline Söderlund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 021-39 13 07
Michael Wzdulski, miljöstrateg, 021-39 10 41

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås