Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

OBS! Nytt utskick på grund av uppdaterat pressmeddelande: Grundskolenämnden har fattat beslut om hållbara skolor

Idag har grundskolenämnden i Västerås fattat beslut om hållbara skolor. Beslutet påverkar de kommunala skolorna på Bäckby, Pettersberg, Rönnby och Önsta-Gryta.

Bakgrunden till beslutet är att trygga en bra skolgång för eleverna, ta hänsyn till möjligheterna att öka inkludering och likvärdighet inom och mellan skolor, förbättra kunskapsresultaten, motverka segregation och öka kvaliteten i undervisningen. Syftet är att säkra att mer pengar går direkt till det pedagogiska arbetet på skolorna.

Det sker regelbundet en översyn av lokalanvändningen och organiserandet av de kommunala skolorna. Under hösten och våren har barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av grundskolenämnden arbetat särskilt med en översyn av verksamheten på de kommunala grundskolorna på Bäckby, Pettersberg, Rönnby och Önsta-Gryta.

Politiskt beslut
Idag har politikerna i grundskolenämnden fattat följande beslut:

  • Rönnbyskolan behålls som en F-9 skola.
  • Apalbyskolan behålls som en F-9 skola.
  • S:t Ilians skola och Trollbacksskolan blir en F-9 skola under nytt gemensamt namn.
  • Bäckbyskolans verksamheter delas upp. F-3, som bedrivs i Hällbyskolans gamla lokaler, blir kvar och 4-9 utreds vidare med inriktningen att det ska finnas en högstadieskola på Bäckby.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med berörda rektorer på Piltorpskolan, Ormkärrskolan och Önstaskolan utreda hur dessa skolor kan samverka som en F-9 enhet, samt även utreda hur ett språkspår F-9 kan inrymmas i verksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har idag också fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur och i vilken takt nuvarande F-5 skolor kan bli F-6 skolor, alternativt F-3, 4-6 eller 4-9 skolor. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa vilka verksamheter som finns inom IDA idag och tillsammans med Stadsledningskontorets välfärdsenhet utreda hur samordning av det förebyggande arbetet kan ske mellan IDA, Centrum för tvåspråkighet, Skolstrategiskt stöd, Förebyggarcentrum samt dess samspel med Västerås stads förebyggande arbete i övrigt. Förvaltningen får också i uppdrag att komma med förslag på hur forskning kan knytas närmare förvaltningen inom ramen för MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande.

Nu kommer barn- och utbildningsförvaltningen att utreda hur grundskolenämndens beslut ska genomföras på de skolor som är berörda. Information går ut till medarbetarna på de berörda skolorna idag. Elever och vårdnadshavare kommer att informeras om genomförande och tidplan.

Kontakt och mer information

Vicki Skure-Eriksson (C) Kommunalråd, ordförande i grundskolenämnden, 070-320 41 61

Teddy Söderberg, verksamhetschef för grundskolan 6-9 inom Västerås stad Skolverksamheter,
021-39 76 03

Erik Johansson, verksamhetschef för grundskolan F-5 inom Västerås stad Skolverksamheter,
021-39 21 86

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås