Gå direkt till innehåll
Beslut om bygglov för 52 lägenheter i den nya stadsdelen Södra Källtorp väntas på byggnadsnämnden. Illustration: EA Fastigheter
Beslut om bygglov för 52 lägenheter i den nya stadsdelen Södra Källtorp väntas på byggnadsnämnden. Illustration: EA Fastigheter

Pressmeddelande -

Nya stadskvarter växer fram samt beslut om granskning för planer med över 1 500 nya bostäder

Västerås fortsätter att utvecklas och på torsdagens byggnadsnämnd väntas bland annat beslut om två detaljplaner som tillsammans ger möjlighet att bygga mer än 1500 nya bostäder. Det är Isolatorn på Gideonsberg med 400 bostäder och den första etappen av stadsdelen Sätra med 1 100 bostäder. För båda planerna väntas beslutas om granskning, vilket är det sista steget innan antagande.

– Sätra är ett av stadens största utvecklingsområden under de närmast kommande åren och här finns höga ambitioner om en attraktiv och hållbar miljö. Det är en spännande stadsdel med blandad bebyggelse som kan tilltala många västeråsare, och även nya inflyttare, säger Jonas Cronert, vice ordförande i byggnadsnämnden.

Isolatorn på Gideonsberg är en omvandling av ett tidigare verksamhetsområde för bland annat ABB. Här planeras bostadskvarter med verksamhetslokaler och förskola. Efter dialog med boende har planen ändrats något, kvarteren föreslås bli mer öppna för att förbättra närboendes utsikt och miljö.

– Här finns stora möjligheter att utveckla fina stadskvarter med direkt närhet både till centrala Västerås och till den stadsdel som parallellt kommer att utvecklas i Kopparlunden, förklarar Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Dessutom väntas byggnadsnämnden besluta om bygglov för 52 lägenheter i den nya stadsdelen Södra Källtorp. Bygglovet gäller en etapp som tidigare har markanvisats av staden och innehåller byggnader i två till tre plan med fem till sex lägenheter per byggnad. 

– Det är en arkitektur med stark karaktär som presenterats. Man har lyckats skapa en attraktiv och spännande miljö med mycket grönska och gemensamma aktivitetsytor, odlingslotter, växthus, lekplatser med mera. Vi hoppas och tror att det kommer att bli mycket trevligt, säger Carl Arnö.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 19 november börjar klockan 13.00 i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Jonas Cronert, vice ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 11 25, mejl: jonas.cronert@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås