Gå direkt till innehåll
Kartan visar ungefärlig markering för de två etapperna.
Kartan visar ungefärlig markering för de två etapperna.

Pressmeddelande -

Nya småhustomter i Tillberga

Inom kort ska vi förbereda mark inför försäljning av åtta nya småhustomter i Kvarnbacken. Fem av dessa kommer att säljas via Bostad Västerås. På två av de resterande tomterna har staden som avsikt att bygga ett nytt gruppboende.

Utvecklingen i Kvarnbacken gäller tomterna Hubbo-Mälby 1:62, 1:66 och 1:68 till 1:73. Projektet genomförs i två etapper, se karta.

Etapp 1

Inledningsvis ska vi bygga vägen och färdigställa de fem tomterna för småhus Hubbo-Mälby 1:69 till 1:73.

Preliminär tidplan för etapp 1

Arbetet startar i april och beräknas vara klart före årsskiftet 2024/2025 om allt går enlig plan. Tomterna är inte prissatta ännu, men de kommer att prissättas och läggas ut i tomt- och småhuskön längre fram.

Fortsatt framkomlighet på Kvarnbacksvägen

Vi anlägger en tillfällig byggväg vid sidan om Kvarnbacksvägen för att bibehålla fortsatt framkomlighet. Det kan dock uppstå situationer där trafiken påverkas under kortare stunder. Ta därför höjd för att du kan behöva något längre restider än normalt. När arbetet är klart kommer vi att återställa ytorna.

Etapp 2

Gällande de två tomterna där staden avser att bygga en gruppbostad så medger nuvarande detaljplan inte tillräcklig byggrätt. Staden har därför ansökt om en detaljplaneändring för dessa, men har ännu inte fått ett planuppdrag. Möjligheten till dialog och påverkan kommer att hanteras i detaljplaneprocessen.

Mer information

Läs mer om projektet och prenumerera på uppdateringar om Kvarnbacken genom att registrera din mejladress längst ner på sidan.

vasteras.se/kvarnbacken

Presskontakter

Sarah Mohammad Ghafur, projektledare för vägbyggnationen
021-39 26 59, sarah.mohammad.ghafur@vasteras.se

Pernilla Fahlborg, projektledare för småhustomterna
021-39 24 24, Pernilla.Fahlborg@vasteras.se

Maja Sahlin, strateg på fastighetsenheten, svarar på frågor om gruppbostaden.
021-39 14 63, maja.sahlin@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås