Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya planer för bostäder i Hökåsen och Dingtuna samt kontor i city kan bli lägenheter

På torsdag väntas byggnadsnämnden bland annat besluta om planuppdrag för nya bostäder i Hökåsen och i Dingtuna. Dessutom väntas bygglov för att bygga om kontor till nya lägenheter i Västerås city.

Detaljplanen i Dingtuna ska titta närmare på möjligheterna att bygga bostäder i centrala Dingtuna, med anslutning till torget. Det handlar om cirka 30 lägenheter med inriktning mot målgruppen äldre. Detaljplanen ska också titta på hur den nya byggnaden kan knyta an till torget och stärka torgkänslan. I arbetet med planen så kommer en tidig dialog med närboende att bli viktig.
–Det här är en sedan länge efterlängtad satsning som kommer att stärka Dingtuna som bostadsort och även kunna bidra till ett mer attraktivt centrum. Inledningsvis kommer vi att vilja ha en tidig dialog för att ta tillvara lokalkunskap och inspel från Dingtunaborna, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Nämnden väntas också ta beslut om att starta detaljplanearbete för två områden i Hökåsen. Den ena detaljplanen tittar närmare på möjligheten att bygga cirka 30 friliggande sutteränghus samt en förskola i ett område norr om Åsenlundavägen i Hökåsen. Den andra planen ska undersöka möjligheten att bygga nya bostäder samt förskola i norra Hökåsen, väster om Klimatvägen. Det handlar om cirka 130 bostäder i form av par- och radhus samt en förskola.
Även i dessa planer ingår det att ha tidig dialog med dem som bor i närheten i Hökåsen. Detta för att få in synpunkter tidigt i arbetet för att förslaget ska bli så bra som möjligt.

På byggnadsnämnden väntas även beslut om bygglov för att bygga om kontor i city till lägenheter. Det är byggnaden i hörnet Vasagatan/Smedjegatan som är aktuell, och det är tillbyggnaden med en vind utan fönster som ska byggas om till vindsvåningar.
–Det pågår omvandling på olika sätt i Västerås centrala delar. Det här är ett exempel på en ombyggnad som ger tillskott av boende mitt i city, vilket är jättebra för att det bidrar till att skapa stadsliv under hela dygnet och det ökar tryggheten i dessa delar av Västerås, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 23 september börjar klockan 13.00 och hålls digitalt via Teams.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås