Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya e-tjänster för bättre service

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under de senaste två åren satsat på digital utveckling för att möta kraven som ställs på en modern myndighet. E-tjänsterna bidrar till en enklare och mer effektiv administration och handläggning för förvaltningen.

Andra fördelar med digital handläggning är bland annat att förvaltningen blir tillgänglig dygnet runt, och det blir enklare och lättare förstå vad som behöver bifogas en ansökan eller anmälan. Risken för fel minskar när den sökande skriver in uppgifterna direkt via dator än på handskrivna blanketter.

Under 2020 har följande sex e-tjänster lanserats för stadens invånare:

  • klagomål inom miljöskydds-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet. Exempelvis klagomål på boendemiljö, störande verksamheter, nedskräpning, buller eller bristande hygien.
  • anmälan om misstänkt matförgiftning
  • ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
  • anmälan om eget omhändertagande av toalettavfall
  • ansökan om tillstånd för värmepump
  • en radontjänst som ersätter förvaltningens tidigare tjänst där man kan se resultat från radonmätningar som rapporterats in till förvaltningen.

- Den här satsningen ligger helt i linje med stadens strategiska utvecklingsområden för att nå visionen Västerås 2026 – Staden utan gränser. Där ett av områdena fokuserar på att skapa en modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet med fokus på västeråsarnas behov. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kommer i framtiden att vara en allt viktigare nyckel till att nå mål kopplat till effektivitet och kvalitet i offentlig sektor, säger Anna Thunell ordförande i miljö- och konsumentnämnden.

De tjänster som blivit digitala finns på Västerås stads hemsida.

För ytterligare information:
Maria Sandfur, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 021-39 13 79, maria.sandfur@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås