Gå direkt till innehåll
Skissen, som är en illustration över nya polishusets entré, visar hur byggnaden kan komma att se ut. Utformningen kan ändras. Detaljplanen väntas skickas på granskning på byggnadsnämnden på onsdag. Illustration: AG arkitekter.
Skissen, som är en illustration över nya polishusets entré, visar hur byggnaden kan komma att se ut. Utformningen kan ändras. Detaljplanen väntas skickas på granskning på byggnadsnämnden på onsdag. Illustration: AG arkitekter.

Pressmeddelande -

Nya bostäder i Barkarö och Aberga byar och nytt polishus på byggnadsnämnden

På onsdag väntas byggnadsnämnden anta två detaljplaner som både utvecklar Västerås landsbygd och skapar ett tillskott på bostäder.

I Barkarö är det både tomter för småhus och flerbostadshus som är aktuella, och i Aberga byar skapas tomter för småhus och även en förskola.
– Det är privata markägare som har utvecklat två olika  – men båda väldigt bra – lägen för dem som vill bo i dessa delar av Västerås härliga landsbygd, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

På nämnden väntas också beslut om granskning av detaljplanen för nya polishuset. Planen visar hur ett nytt polishus med tillhörande verksamheter, som till exempel häkte, kan byggas. Syftet med planen är också att skapa en god trafikmiljö inom planområdet och att de nya byggnaderna ska vara omsorgsfullt utformade med hög arkitektonisk kvalitet.
– Polishuset planeras byggas i en del av Mälarporten som är ett av Västerås största och viktigaste utvecklingsområden framöver. Det är därför extra viktigt att byggnaden och dess omgivningar får en utformning som stämmer överens med det nya områdets höga krav på en attraktiv och hållbar stadsutveckling, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Byggnadsnämndens möte den 16 juni börjar klockan 13.00 och hålls digitalt via Teams.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås