Gå direkt till innehåll
"Äntligen har vi en ny fräsch webb som gör att vi kan ge bättre service till våra kunder" säger Patrizia Strandman, chef för marknad och försäljning hos Mälarhamnar AB.
"Äntligen har vi en ny fräsch webb som gör att vi kan ge bättre service till våra kunder" säger Patrizia Strandman, chef för marknad och försäljning hos Mälarhamnar AB.

Pressmeddelande -

Ny webb stödjer fortsatt verksamhets- och hamnutveckling

I dagarna har det kommunalägda bolaget Mälarhamnar AB publicerat sin nya webbplats. En modernare webb som kan hålla jämna steg med verksamheten och utvecklingen i hamnarna i Västerås och Köping.

– Äntligen har vi en ny fräsch webb som gör att vi kan ge bättre service till våra kunder, utbrister Patrizia Strandman, chef för marknad och försäljning hos Mälarhamnar AB.

En ny webb har varit efterlängtad under flera år då verksamheten i Mälarhamnars hamnar vuxit och utvecklats men då den tidigare webben inte utvecklats alls.

– Nu kan fartygsanmälan och beställning av tjänster göras digitalt på vår webb vilket underlättar både för kunder och för oss, det känns oerhört bra, berättar Patrizia Strandman.

– Vi vill också passa på att berätta att Mälarhamnar väljer att låta de taxor och avgifter vi haft 2019 kvarstå på samma nivåer även 2020. Eftersom konjunkturen är vikande, är det möjligen konstigt. Men vi jobbar för att fler ska välja att frakta på vattenvägar istället för på väg. Det går i linje med regeringens maritima strategi om en överföring av gods från land- till sjötransporter. Eftersom det bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land, förklarar Patrizia Strandman.

– Det är glädjande att kunna hålla samma prisnivå även nästa år. Men även de avgifter och regelverk som sjöfarten sliter med behöver hänga med utvecklingen. Då tänker vi specifikt på lots- och farledsavgifter, säger Carola Alzén, VD för Mälarhamnar AB.

Den nya webben och prislistan för 2020 finns på https://www.malarhamnar.se/.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Mälarhamnar AB är ett helägt kommunalt bolag som är samägt av Västerås stad och Köpings kommun. Västerås stad äger 55% och Köpings kommun 45%.
https://www.malarhamnar.se/.

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås