Gå direkt till innehåll
Foto: Bodil Wike
Foto: Bodil Wike

Pressmeddelande -

Ny utställning på Vallby Friluftsmuseum väcker tankar om vad jorden betyder för vårt liv

En ny utställning vid namn Jorden invigs den 2 juni på Vallby Friluftsmuseum. Syftet med utställningen är att väcka intresse för hur vi människor använt och fortsätter att använda jorden, både nu och i framtiden.

Vi hoppas kunna erbjuda en upplevelse som medför nya kunskaper och insikter om var vår mat kommer ifrån, och hur människan ständigt har arbetat med att göra det bättre för sig, säger Ulla Blomqvist, projektledare.

I utställningen kommer historien att berättas med jorden som utgångspunkt. Det är inte bara jordytan som är viktig; vad som finns under marken är lika betydelsefullt. Vad händer egentligen där under ytan? Hur påverkas jorden och livet där, när vi människor brukar jorden ovanpå? Utställningen kommer att utforska hur jordbruket har utvecklats och förändrats genom tiderna, samt dess konsekvenser för människan och naturen. Vi står nu inför viktiga vägval framåt. I utställningen ges plats att tillsammans tänka och reflektera kring dessa val.

Utställningen kommer att inrymmas i det gamla magasinet från Kvastbruket, samt i en intilliggande byggnad som nyligen uppförts. Där kommer några av de jordbruksmaskiner och redskap som använts i jordbruket att visas upp.

Det känns verkligen roligt att Vallby Friluftsmuseum har möjlighet att skapa en sådan här utställning. Vi tror att det kommer att bli en ögonöppnare för många, och hoppas att våra gäster inspireras till att kunna göra kloka val för en hållbar framtid, säger Elin Rynger, avdelningschef för Vallby Friluftsmuseum.

Utställningen Jorden kommer att invigas klockan 11.00 den 2 juni. Invigningstalare är ordförande Ann-Louise Molin Östling.

Invigningen utgör starten på Vallby Friluftsmuseums familjedag, en dag fylld med aktiviteter för hela familjen!

Utställningen är producerad av Vallby Friluftsmuseum. Den är finansierad av Västerås stad samt genom LONA; statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Kontaktpersoner:

Ulla Fåhraeus, ulla.fahraeus@vasteras.se, 021-398077

Ulla Blomqvist, ulla.blomqvist@vasteras.se, 021-398071

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås