Följ Västerås stad

Ny organisation för tidiga och individanpassade insatser

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2013 14:01 CEST

Nu bygger Västerås stad, proAros, vidare på det framgångsrika arbetet med tidiga insatser och individanpassade vårdinsatser. Det sker genom att slå ihop verksamhetsområdet för Fritid och Förebyggande med Individ och Familj öppenvård. Verksamhetschef blir Åsa Sundgren Häggberg, idag ansvarig för området Fritid och Förebyggande. Den nya organisationen träder i kraft den 19 augusti.

– Under våren har behovet av att sätta ännu mer fokus på dessa frågor växt sig allt starkare. Den nya organisationen kommer att innebära ökade möjligheter till nya samarbeten och infallsvinklar, vilket känns mycket spännande, säger Eva Wetterstrand, direktör för proAros.

Västerås stad, proAros, har de senaste åren utmärkt sig som en framgångsrik organisation när det gäller förebyggande arbete. Detta har manifesterats tydligt vid ett flertal tillfällen, inte minst i samband med utmärkelserna Götapriset samt Årets förebyggande kommun 2011.

Nya möjligheter
Sammanslagningen av de båda verksamhetsområdena är ett sätt att finna nya samarbetsområden, inte minst inom området Barn och familj.

– Både  Individ och Familj öppenvård och Fritid och Förebyggande är idag välmående verksamheter med ekonomi i balans. Den här organisationsförändringen har framförallt bäring på våra kunder och brukare. Vi vill hitta en organisation som är optimalt utformad för att kunna samordna och utveckla arbetet på bästa sätt, säger Eva Wetterstrand.

– Som vid alla organisationsförändringar är det viktigt att se över risker och möjligheter. Det har vi gjort även denna gång.  Vi har även haft en god och fruktsam dialog med de fackliga organisationerna.

Elisabeth Kantór, idag verksamhetschef för Individ och Familj öppenvård, har sedan tidigare sagt upp sin tjänst för att från och med den 19 augusti bli socialchef i Enköpings kommun.

För mer information, kontakta:
Eva Wetterstrand, direktör proAros, 021-39 12 31

I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad
Gå i skola i Västerås
Västerås är årets studentstad